3 BOPL WL

3 BRYGADA OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ

JEDNOSTKA WOJSK LĄDOWYCH


3. Brygada Obrony Przeciwlotniczej to związek taktyczny znajdujący się na szczeblu korpusu i jego zadaniem jest zapewnienie obrony przeciwlotniczej dla jednostek wchodzących w skład danego korpusu. Jednostka jest wyposażona w samobieżne wyrzutnie przeciwlotniczych pocisków rakietowych na podwoziach kołowych, służące obronie obszaru zajmowanego przez korpus oraz samobieżne wyrzutnie kierowanych pocisków rakietowych na podwoziach gąsienicowych przydzielane jako towarzyszące poszczególnym związkom taktycznym korpusu.

Struktura brygady

Dowództwo

10. Dywizjon dowodzenia

  • kompania dowodzenia
  • kompania łączności
  • kompania radioelektroniczna.

10. Dywizjon Logistyczny

  • kompania dowodzenia
  • kompania zaopatrzenia
  • kompania amunicyjna
  • kompania remontowo-techniczna
  • kompania transportowa
  • pluton medyczny

31. Dywizjon Przeciwlotniczy – MSSA-3

32. Dywizjon Przeciwlotniczy – MSSA-3

33. Dywizjon Przeciwlotniczy – SAAM-5

34. Dywizjon Przeciwlotniczy – SAAM-5

35. Dywizjon Przeciwlotniczy – SAAM-5

3. Brygada przeciwlotnicza dysponuje m.in.:

32 samobieżnymi (na podwoziach kołowych) wyrzutniami przeciwlotniczych pocisków kierowanych MSSA-3-ML4

MSSA-3-ML4

8 samobieżnymi (na podwoziach kołowych) stacjami radarowymi MSSA-3-RDR

MSSA-3-RDR

48 samobieżnymi (na podwoziach gąsienicowych) wyrzutniami przeciwlotniczych pocisków kierowanych SAAM-5-ML6

SAAM-5-ML6

12 samobieżnymi (na podwoziach gąsienicowych) stacjami radarowymi SAAM-5-RDR

SAAM-5-RDR

Bateria wyrzutni MSSA-3

Komponent bojowy baterii składa się ze stacji radiolokacyjnej z systemem dowodzenia i naprowadzania oraz czterech pojazdów wyrzutni przewożącymi po 4 pociski. Stacja radiolokacyjna, pojazdy wyrzutnie oraz pojazdy przewożące zapasowe pojemniki-wyrzutnie są umieszczone na ciężkim czteroosiowym samochodzie terenowym SVH-2.

Bateria MSSA-3 – po lewej stacja radiolokacyjna i stanowisko dowodzenia MSSA-3-RDR oraz po jej prawej stronie 4 pojazdy wyrzutnie MSSA-3-ML4 (wyrzutnie i antena radaru rozłożone do położenia bojowego) .

Bateria wyrzutni SAAM-5

Komponent bojowy baterii składa się ze stacji radiolokacyjnej z systemem dowodzenia i naprowadzania oraz czterech pojazdów wyrzutni przeworzącymi po 6 pocisków. Stacja radiolokacyjna, pojazdy wyrzutnie umieszczone są na specjalnych podwoziach gąsienicowych, natomiast zapasowe pojemniki z pociskami są transportowane samochodami ciężarowo-terenowym. Wyrzutnie mogą działać wraz ze stacją radiolokacyjną-pojazdem dowodzenia lub w trybie autonomicznym bo mają również własną stację naprowadzania (przy czym w trybie autonomicznym możliwości wyrzutni maleją).

Bateria SAAM-5 – po lewej stacja radiolokacyjna i stanowisko dowodzenia SAAM-5-RDR oraz po jej prawej stronie 4 pojazdy wyrzutnie SAAM-5-ML6.

W dywizjonie dowodzenia, w kompanii radiotechnicznej znajdują się trzy zestawy stacji radiolokacyjnych (stacja trójwspółrzędna obserwacji obszaru powietrznego i stacja wykrywania celów na małych wysokościach) transportowane jako naczepy przez ciągniki siodłowe typu SVH-2H.

Rozwinięty zestaw stacji radiolokacyjnych.