Centrum Dowodzenia

Centrum Dowodzenia Sił Powietrznych – CDSP