Prezydent

Prezydent – najwyższy urzędnik Republiki Bialeńskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych i urzędników zatrudnionych w administracji publicznej, gwarant ciągłości i niezawisłości władzy oraz strażnik Konstytucji i praworządności. Posiada on także prawo nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz folwarków. Ponadto, ilekroć prawo nie definiuje, kto jest wykonawcą danej czynności, obowiązek ten nakłada się na Prezydenta.

Kieruje on sprawowaniem władzy wykonawczej i posiada pełnię kompetencji z nią związanych. Prezydentowi przysługuje prawo powoływania Ministrów i powierzenia im części bądź całości swoich kompetencji, za wyjątkiem prerogatyw określonych w Konstytucji.

Prezydent wybierany jest przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu jawnym. Do wyboru na urząd Prezydenta Republiki Bialeńskiej wymagane jest uzyskanie przez kandydata ponad połowy głosów w wyborach. Jego kadencja trwa 6 miesięcy i rozpoczyna się z chwilą złożenia przysięgi prezydenckiej.

Sukcesja prezydencka

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, kolejnym Prezydentem do końca trwania kadencji zostaje Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej.

W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Republiki Bialeńskiej, obowiązki Prezydenta do chwili wyboru nowej głowy państwa pełni Przewodniczący pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej. W razie nieobjęcia urzędu Prezydenta przez Przewodniczącego, możliwość tę mają kolejno: Posłowie według czasu posiadania obywatelstwa oraz pozostali obywatele według czasu posiadania obywatelstwa. Każda z tych osób ma obowiązek złożyć przysięgę prezydencką w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. W przeciwnym razie obowiązek ten spada na kolejną osobę w sukcesji prezydenckiej.

Prezydenci Republiki Bialeńskiej

przed 21 grudnia 2016 r.

Lp.Imię i nazwiskoOkresKadencjaWiceprezydentUwagi
Komitet Założycielski15 listopada 2013 –
14 grudnia 2013
nd.
1.Andrzej Swarzewski14 grudnia 2013 –
24 sierpnia 2014
I-VIIKristian Arped/Maria von PrimiszKadencje I-VII; kilka razy zmieniano czas ich trwania
2.Maria von Primisz24 sierpnia 2014 –
26 października 2014
VIII
3.Jan Kaniewski26 października 2014 –
1 grudnia 2014
IXAndrzej Swarzewski/Ronon DexZrezygnował
Maciej Kamiński1 grudnia 2014 –
9 grudnia 2014
IXPełniący obowiązki jako Marszałek Parlamentu
4.Andrzej Swarzewski9 grudnia 2014 –
10 lutego 2015
XRonon Dex
5.Aleksandra Dostojewska10 lutego 2015 – 22 marca 2015XIAndrzej SwarzewskiZrezygnowała
Andrzej Swarzewski22 marca 2015 –
30 marca 2015
XIPełniący obowiązki jako Wiceprezydent
6.Konstanty Jerzy Michalski30 marca 2015 –
16 czerwca 2015
XIIMaciej KamińskiZrezygnował
Maciej Kamiński16 czerwca 2015 –
29 czerwca 2015
XIIPełniący obowiązki jako Wiceprezydent
7.Feliks Spirkin29 czerwca 2015 –
17 lipca 2015
XIIIMaciej KamińskiZrezygnował
Maciej Kamiński17 lipca 2015 –
27 lipca 2015
XIIIPełniący obowiązki jako Wiceprezydent
8.Andrzej Swarzewski27 lipca 2015 –
19 października 2015
XIVMikołaj Patryk Dostojewski
9.Eddard Noqtern19 października 2015 –
11 stycznia 2016
XVFrederick Hufflepuff
10.Ali ibn Abi Talib11 stycznia 2016 –
1 lutego 2016
XVIOdwołany w referendum
11.Hewret von Thorn1 luty 2016 –
1 marca 2016
XVIIIwan PietrowZrezygnował
Iwan Pietrow1 marca 2016 –
19 marca 2016
XVIIPełniący obowiązki jako Wiceprezydent
12.Aleksandra Dostojewska19 marca 2016 –
5 kwietnia 2016
XVIIIPaweł Karol Medyceusz ZepZmarła w czasie pełnienia urzędu
Paweł Karol Medyceusz Zep5 kwietnia 2016 –
17 kwietnia 2016
XVIIIAndrzej SwarzewskiPełniący obowiązki jako Wiceprezydent
13.Alberto de Medici17 kwietnia 2016 –
10 lipca 2016
XIXPaweł Karol Medyceusz Zep/Iwan Pietrow
14.Hewret von Thorn10 lipca 2016 –
3 października 2016
XXIwan Pietrow/Paweł Karol Medyceusz Zep
15.Andrzej Swarzewski3 października 2016 –
18 stycznia 2017
XXIPaweł Karol Medyceusz Zep/Hewret von Thorn/Thomas von Lisendorff/Feliks Spirkin

po 21 grudnia 2016 r.

(osoby w sukcesji prezydenckiej pełnią funkcję przez resztę kadencji)

Lp.Imię i nazwiskoOkresKadencjaWiceprezydentUwagi
16.Tadeusz Krasnodębski18 stycznia 2017 –
5 marca 2017
XXIIHewret non Thorn/Andrzej SwarzewskiZrezygnował
17.Andrzej Swarzewski5 marca 2017 –
23 marca 2017
XXIIAleksandra DostojewskaKontynuujący kadencję jako Wiceprezydent; zrezygnował
Aleksandra Dostojewska23 marca 2017 –
9 kwietnia 2017
XXIIPowołana niezgodnie z prawem na funkcję Wiceprezydenta; odwołana wyrokiem Sądu
18.Maciej Kamiński9 kwietnia 2017 –
19 kwietnia 2017
XXIISukcesja jako Marszałek-senior Parlamentu
19.Ametyst Faradobus19 kwietnia 2017 –
16 listopada 2017
XXIII/XXIVMarek Bajtuś30 lipca 2017 rozpoczął drugą kadencję
20.Tadeusz Krasnodębski16 listopada 2017 –
9 lutego 2018
XXVAntoni Kacper Burbon-Conti
21.Antoni Kacper Burbon-Conti9 lutego 2018 – 6 maja 2018XXVITadeusz Krasnodębskipodał się do dymisji
22.Tadeusz Krasnodęsbki6 maja 2018 – 13 maja 2018XXVIkończył kadencję swojego poprzednika
23.Mardred Jakub von Salvepol – Nova Vita13 maja 2018 – 28 maja 2018XXVIIMichael Wolferinepodał się do dymisji
24.Michael Wolferine28 maja 2018 – 21 lipca 2018XXVIIpodał się do dymisji
Jan Lubomirski-Dostojewski21 lipca 2018 – 17 sierpnia 2018Prezydent nieformalny – nie złożył przysięgi prezydenckiej
Marek Bajtuś17 sierpnia 2018 – 2 listopada 2018Prezydent nieformalny – złamane zostały przepisy prawa
Antoni Kacper Burbon-Conti2 listopada 2018 – 13 grudnia 2018Prezydent nieformalny – prowadził rządy autorytarne jako Naczelnik Republiki Bialeńskiej

po 13 grudnia 2018 r.

w życie weszła Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r.; Prezydent jest wybierany przez Parlament, Prezydent przewodniczy Parlamentowi; zlikwidowano urząd Wiceprezydenta; drugą osobą w sukcesji jest powoływany przez Prezydenta Przewodniczący pro tempore Parlamentu; po poprawce z dnia 14 marca 2019 r. Prezydent wybierany jest w jawnych wyborach powszechnych na półroczną kadencję. W wyniku kolejnych zmian konstytucyjnych (Konstytucja z 29 września 2021 z późniejszymi poprawkami) skrócono kadencję Prezydenta do 4 miesięcy, zlikwidowano Parlament i powołano w jego miejsce Zgromadzenie Narodowe oraz od XXXII kadencji przywrócono funkcje Wiceprezydenta.

Lp.Imię i nazwiskoOkresKadencjaWiceprezydent
———————–
Przewodniczący pro tempore Parlamentu/
Zgromadzenia Narodowego
Uwagi
25.

Antoni Kacper Burbon-Conti13 grudnia 2018 – 26 stycznia 2019XXVIIIPrzedniczący:
Michelangelo Piccolomini
26.Franz Langer26 stycznia 2019 – 2 lutego 2019XXVIIIPrzedniczący:
Antoni Kacper Burbon-Conti
podał się do dymisji
27.Antoni Kacper Burbon-Conti2 lutego 2019 – 22 lutegoXXVIIIPrzedniczący:
Hewret von Thorn
objął urząd jako Przewodniczący pro tempore Parlamentu
28.Andrzej Swarzewski22 lutego 2019- 10 października 2019XXIX
Przedniczący:
Antoni Kacper Burbon-Conti; Marek Bajtuś,
Ronon Dex


29.Ronon Dex10 października 2019 – 16 kwietnia 2020XXXPrzedniczący:
Andrzej Swarzewski,
Joahim-von-Ribertrop
30Akrypa Ali Shariati16 kwietnia 2020 – 29 września 2020XXXIPrzedniczący:
Joahim-von-Ribertrop
odwołana przez Zgromadzienie Narodowe
Joahim-von-Ribertrop29 września 2020 – 15 października 2020Przedniczący:
Joahim-von-Ribertrop
z mocy prawa objął urząd ogłaszając wybory po odwołaniu Akrypy – działał jako Przewodniczący ZN i jednocześnie p.o. Prezydenta RB
31Ametyst Faradobus15 października 2020 – 15 października 2021XXXII
XXXIII
XXXIV
Wiceprezydent:
Ronon Dex

Przedniczący:
Joahim-von-Ribertrop

32Andrzej Płatonowicz Ordyński15 października 2021 – nadalXXXVWiceprezydent:
Iwan Pietrow

Przedniczący:
Joahim-von-Ribertrop
poprzednie personalia: Andrzej Swarzewski