Stopnie wojskowe

Stopnie wojskowe

Stopnie wojskowe zostały wprowadzone na mocy ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej.

W Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej funkcjonują następujące stopnie marszałków:
1) Marszałek
2) Marszałek Wielki

W Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych Republiki Bialeńskiej funkcjonują następujące stopnie wojskowe:

– Szeregowi –
1)  Szeregowy
2)  Starszy szeregowy
3)  Specjalista
– Podoficerowie –
4) Kapral
5) Starszy kapral
6) Sierżant
7) Starszy sierżant
8) Sierżant sztabowy
9) Starszy sierżant sztabowy
– Oficerowie –
10)  Podporucznik
11) Porucznik
12) Kapitan
13) Major
14) Podpułkownik
15) Pułkownik
– Generałowie –
16) Generał brygady
17) Generał dywizji
18) Generał broni

Stopnie wojskowe Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz stopnie Marszałków.

W Marynarce Wojennej Republiki Bialeńskiej funkcjonują następujące stopnie wojskowe:

– Marynarze –
1) Marynarz
2) Starszy marynarz
3) Specjalista
– Podoficerowie –
4) Mat
5) Starszy mat
6) Bosman
7) Starszy bosman
8) Bosman sztabowy
9) Starszy bosman sztabowy
– Oficerowie –
10) Podporucznik
11) Porucznik
12) Kapitan
13) Komandor podporucznik
14) Komandor porucznik
15) Komandor
– Admirałowie –
16) Kontradmirał
17) Wiceadmirał
18) Admirał

Stopnie wojskowe w Marynarce wojennej.

Wizerunki stopni wojskowych w SZ RB na różnego typu umundurowaniu.

Wojska Lądowe i Siły Powietrzne:
1) Szeregowy Sił Powietrznych – 11 ELT (naramiennik munduru polowego).
2) St. szeregowy Wojsk Lądowych (oznaczenie na rękawie).
3) Specjalista – WL czołgista (oznaczenie na rękawie).
4) Kapral Sił Powietrznych (oznaczenie na rękawie).
5) St. kapral Wojsk Lądowych (oznaczenie na rękawie).
6) Sierżant Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
7) St. sierżant Wojsk Lądowych (oznaczenie na rękawie).
8) Sierżant szt. – Lotnictwo Wojsk Lądowych (oznaczenie na rękawie).
9) St. sierżant szt. – Żandarmeria (oznaczenie na rękawie).
10) Podporucznik Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
11) Porucznik Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
12) Kapitan Sił Powietrznych (naramiennik munduru polowego).
13) Major Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
14) Podpułkownik Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
15) Pułkownik Wojsk Lądowych (naramiennik munduru polowego).
Marynarka Wojenna i Lotnictwo Morskie:
1) Marynarz ORB Vahalla (naramiennik munduru pokładowego).
2) St. marynarz (oznaczenie na rękawie).
3) Specjalista – Okręty podwodne (oznaczenie na rękawie).
4) Mat (oznaczenie na rękawie).
5) St. mat (oznaczenie na rękawie).
6) Bosman – lotnictwo morskie 1 GLMW (naramiennik munduru pokładowego).
7) St. bosman – lotnictwo morskie (oznaczenie na rękawie).
8) Bosman szt. (oznaczenie na rękawie).
9) St. bosman szt. (oznaczenie na rękawie).
10) Podporucznik (naramiennik munduru polowego).
11) Porucznik (oznaczenie na rękawie marynarki).
12) Kapitan (oznaczenie na rękawie marynarki).
13) Komandor podporucznik (oznaczenie na rękawie marynarki).
14) Komandor porucznik (oznaczenie na rękawie marynarki).
15) Komandor (oznaczenie na rękawie marynarki).
Generalicja:
1) Generał brygady – Siły Powietrzne (naramiennik munduru wyjściowego).
2) Generał dywizji – Wojska Lądowe (naramiennik munduru wyjściowego).
3) Generał broni – Wojska Lądowe (naramiennik munduru polowego).
4) Kontradmirał – Marynarka Wojenna (rękaw czarnej marynarki).
5) Wiceadmirał – Marynarka Wojenna (naramiennik bluza granatowa).
6) Admirał – Marynarka Wojenna (naramiennik białej bluzy mundurowej).
7) Marszałek Bialenii (naramiennik munduru polowego).
8) Marszałek Wielki (naramiennik munduru wyjściowego)