Parlament

Parlament Republiki Bialeńskiej – najwyższy organ władzy ustawodawczej. Ma prawo do podejmowania ustaw specjalnych, ustaw i uchwał. Parlamentarzyści wybierani są przez obywateli w wyborach powszechnych, bezpośrednich i większościowych w głosowaniu tajnym, a szczegółowe zasady wyborów parlamentarnych określa ustawa specjalna na okres 8 tygodni. Parlamentowi przewodniczy Prezydent lub Przewodniczący pro tempore Parlamentu powoływany przez głowę państwa spośród grona Parlamentarzystów. Szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Parlamentu Republiki Bialeńskiej będący uchwałą Parlamentu.

Prezydium Parlamentu Republiki Bialeńskiej XLI kadencji

Imię i nazwiskoFunkcja
Andrzej SwarzewskiPrezydent
Marek BajtuśPrzewodniczący pro tempore Parlamentu

Skład poselski na przestrzeni czasu:

 1. Komitet Założycielski (15.11.2013 – 07.12.2013): Andrzej Swarzewski, Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski, Konstanty Jerzy Michalski, Maciej Kamiński (wszyscy bezpartyjni)
 2. I kadencja (07.12.2013 – 14.12.2013): Andrzej Swarzewski, Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Konstanty Jerzy Michalski (Zjednoczona Platforma Bialeńska)
 3. I kadencja (14.12.2013 – 06.01.2014): Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Akcja Narodowa), Konstanty Jerzy Michalski (Zjednoczona Platforma Bialeńska)
 4. II kadencja (06.01.2014 – 02.02.2014): Jan Kaniewski, Baltazar Dostojewski (Ludowa Akcja Narodowa), Maciej Kamiński (Zjednoczona Platforma Bialeńska)
 5. III kadencja (02.02.2014 – 04.02.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex (Pracująca Unia Rewolucyjnej Aktywności), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa)
 6. III kadencja (04.02.2014 – 02.03.2014): Ronon Dex (Pracująca Unia Rewolucyjnej Aktywności), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Maciej Kamiński (Zjednoczona Platforma Bialeńska)
 7. IV kadencja (02.03.2014 – 04.03.2014): Maria von Primisz, Andrzej Swarzewski, Ronon Dex (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Baltazar Dostojewski (Ludowa Platforma Narodowo-Bialeńska)
 8. IV kadencja (04.03.2014 – 30.03.2014): Maria von Primisz, Ronon Dex, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Baltazar Dostojewski (Ludowa Platforma Narodowo-Bialeńska)
 9. V kadencja (30.03.2014 – 03.04.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Jan Kaniewski (Nasza Demokracja)
 10. V kadencja (03.04.2014 – 12.04.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Jan Kaniewski (Nasza Demokracja)
 11. V kadencja (12.04.2014 – 11.05.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Jan Sapieha (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 12. VI kadencja (11.05.2014 – 13.05.2014): Andrzej Swarzewski, Ronon Dex, Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 13. VI kadencja (13.05.2014 – 22.06.2014): Ronon Dex, Maria von Primisz, Konstanty Jerzy Michalski (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Nasza Demokracja)
 14. VII kadencja (22.06.2014 – 03.07.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej Kamiński, Jan Kaniewski, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 15. VII kadencja (03.07.2014 – 01.08.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib, Baltazar Dostojewski (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 16. VII kadencja (01.08.2014 – 24.08.2014): Andrzej Swarzewski, Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Ali ibn Abi Talib (Front Odnowy Rewolucji-Nasza Demokracja), Maria von Primisz, Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski, Ronon Dex (Jedna Bialenia)
 17. VIII kadencja (24.08.2014 – 26.10.2014): Kristian Arped, Konstanty Jerzy Michalski (Jedna Bialenia), Ronon Dex, Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Guliano Montini (bezpartyjny)
 18. IX kadencja (26.10.2014 – 28.12.2014): Maciej Kamiński, Ronon Dex, Michael Redwitz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Kristian Arped, Maria von Primisz (Jedna Bialenia)
 19. X kadencja (28.12.2014 – 02.01.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Feliks Spirkin, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 20. X kadencja (02.01.2015 – 05.01.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Ivan von Lichtenstein (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 21. X kadencja (05.01.2015 – 01.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 22. X kadencja (01.02.2015 – 05.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 23. X kadencja (05.02.2015 – 15.02.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Mikołaj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 24. X kadencja (15.02.2015 – 02.03.2015): Maria von Primisz, Akrypa Rabotowicz von Primisz, Kristian Arped (Jedna Bialenia), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Ali ibn Abi Talib (Instytut Wprowadzenia Akroponyzmu), Aleksandra Dostojewska (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 25. XI kadencja (02.03.2015 – 31.03.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Kristian Arped (Jedna Bialenia)
 26. XI kadencja (31.03.2015 – 04.04.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep, Mikołaj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Kristian Arped (Jedna Bialenia)
 27. XI kadencja (04.04.2015 – 03.05.2015): Andrzej Swarzewski, Alberto Carlos de Medici y Zep, Mikołaj Patryk Dostojewski (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia)
 28. XII kadencja (03.05.2015 – 04.06.2015): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (Bialeńska Partia Regionów), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Jan Kaniewski (Integralistyczna Partia Bialenii), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny)
 29. XII kadencja (04.06.2015 – 14.06.2015): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (Bialeńska Partia Regionów), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Andrzej Swarzewski, Hewret von Thorn (obaj bezpartyjni)
 30. XIII kadencja (14.06.2015 – 29.06.2015): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (Brodryjski Komitet Narodowy), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Ali ibn Abi Talib (Bialeńska Partia Regionów), Hewret von Thorn (bezpartyjny)
 31. XIII kadencja (29.06.2015 – 26.07.2015): Andrzej Swarzewski, Mikołaj Patryk Dostojewski (Brodryjski Komitet Narodowy), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Ali ibn Abi Talib (Bialeńska Partia Regionów)
 32. XIV kadencja (26.07.2015 – 27.07.2015): Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Feliks Spirkin (Bialeńska Partia Regionów), Andrzej Swarzewski, Kristian Arped (obaj bezpartyjni)
 33. XIV kadencja (27.07.2015 – 28.07.2015): Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Andrzej Swarzewski, Kristian Arped (obaj bezpartyjni)
 34. XIV kadencja (28.07.2015 – 31.07.2015): Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny)
 35. XIV kadencja (31.07.2015 – 22.08.2015): Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne), Guliano Montini (bezpartyjny)
 36. XIV kadencja (22.08.2015 – 06.09.2015): Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow, Fiodor Swirydiuk (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Maria von Primisz (Jedna Bialenia), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne)
 37. XV kadencja (06.09.2015 – 06.10.2015): Eddard Noqtern, Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Feliks Spirkin (Narodowy Świt Wolności), Alberto Carlos de Medici y Zep (Stronnictwo Rojalistyczno-Konserwatywne)
 38. XV kadencja (06.10.2015 – 18.10.2015): Eddard Noqtern, Mikołaj Patryk Dostojewski, Iwan Pietrow (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski, Herman Kolineusz-Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna; ostatni nie złożył przysięgi), Feliks Spirkin (Narodowy Świt Wolności)
 39. XVI kadencja (18.10.2015 – 19.10.2015): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju; drugi nie złożył przysięgi), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Partia Pracy Bialenii)
 40. XVI kadencja (19.10.2015 – 01.12.2015): Mikołaj Patryk Dostojewski, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Partia Pracy Bialenii), Guliano Montini (bezpartyjny)
 41. XVII kadencja (01.12.2015 – 11.12.2015): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Feliks Spirkin, Karol Medycejski (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 42. XVII kadencja (11.12.2015): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Karol Medycejski, Herman Kolineusz-Michalski (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 43. XVII kadencja (11.12.2015 ): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Guliano Montini (bezpartyjny)
 44. XVII kadencja (11.12.2015 – 13.12.2015): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Thomas von Lisendorff (Nasz Dom – Brodria), Guliano Montini (bezpartyjny)
 45. XVII kadencja (13.12.2015 – 25.12.2015): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk (Radykalne Centrum), Hewret von Thorn (Bialeńska Partia Demokratyczna), Guliano Montini (bezpartyjny)
 46. XVII kadencja (25.12.2015 – 10.01.2016): Marek Bajtuś, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Herman Kolineusz-Michalski, Fiodor Swirydiuk, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), Hewret von Thorn (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 47. XVIII kadencja (10.01.2016 – 31.01.2016): Hewret von Thorn, Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), Mikołaj Patryk Dostojewski, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju)
 48. XVIII kadencja (31.01.2016 – 15.02.2016): Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff, Herman Kolineusz-Michalski (Radykalne Centrum), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Mikołaj Patryk Dostojewski, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju)
 49. XVIII kadencja (15.02.2016 – 21.02.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Marek Bajtuś, Eddard Noqtern (Wspólnota Rozwoju), Andrzej Swarzewski, Thomas von Lisendorff (Radykalne Centrum), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 50. XVIII kadencja (21.02.2016 – 28.02.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Marek Bajtuś, Eddard Noqtern (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (Radykalne Centrum), Fiodor Swirydiuk (Lepsza Bialenia; nie złożył przysięgi)
 51. XIX kadencja (28.02.2016 – 11.03.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Fiodor Swirydiuk (bezpartyjny)
 52. XIX kadencja (11.03.2016 – 25.03.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Jan Kaniewski (Ludowa Akcja Narodowa), Fiodor Swirydiuk (bezpartyjny)
 53. XIX kadencja (25.03.2016 – 12.04.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Józef Konstanty Bagrat (Ludowa Akcja Narodowa), Jan Lubomirski-Dostojewski (Partia Monarchistyczna)
 54. XX kadencja: (12.04.2016 – 23.05.2016): Eddard Noqtern, Mikołaj Patryk Dostojewski, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, Andrzej Swarzewski (obaj bezpartyjni)
 55. XXI kadencja (23.05.2016 – 12.07.2016): Andrzej Swarzewski, Feliks Spirkin, Ametyst Faradobus, Iwan Pietrow (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Ronon Dex, Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju)
 56. XXII kadencja (12.07.2016 – 22.07.2016): Iwan Pietrow, Alberto Carlos de Medici y Zep, Feliks Spirkin (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 57. XXII kadencja (22.07.2016 – 24.07.2016): Iwan Pietrow, Feliks Spirkin, Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii; ostatni nie złożył przysięgi), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 58. XXII kadencja (24.07.2016 – 26.07.2016): Iwan Pietrow, Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii; ostatni nie złożył przysięgi), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 59. XXII kadencja (26.07.2016 – 07.08.2016): Iwan Pietrow (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff, Piotr Paweł de Zaym (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex, Thomas von Lisendorff (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 60. XXII kadencja (07.08.2016 – 25.08.2016): Ametyst Faradobus (Obywatelskie Przymierze Bialenii), Eddard Noqtern, Frederick Hufflepuff, Piotr Paweł de Zaym (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex, Thomas von Lisendorff (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 61. XXIII kadencja (25.08.2016 – 01.10.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 62. XXIII kadencja (01.10.2016 – 03.10.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Andrzej Swarzewski (bezpartyjny; nie złożył przysięgi)
 63. XXIII kadencja (03.10.2016 – 06.10.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś (Wspólnota Rozwoju), Ronon Dex, Maciej Kamiński, Konstanty Jerzy Michalski (Bialeńska Partia Demokratyczna; ostatni nie złożył przysięgi)
 64. XXIV kadencja (06.10.2016 – 29.10.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Eddard Noqtern, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 65. XXIV kadencja (29.10.2016 – 03.11.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Piotr Paweł de Zaym, Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair (bezpartyjny)
 66. XXIV kadencja (03.11.2016 – 18.11.2016): Mikołaj Patryk Dostojewski, Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski (Wspólnota Rozwoju), Maciej Kamiński, Ronon Dex (Bialeńska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair, Hewret von Thorn (obaj bezpartyjni)
 67. XXV kadencja (18.11.2016 – 29.12.2016): Paweł Karol Medyceusz Zep, Tadeusz Krasnodębski, Gaudius van der Cathair (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Mikołaj Patryk Dostojewski (Jedna Brodria), Hewret von Thorn, Iwan Pietrow (obaj bezpartyjni)
 68. XXVI kadencja (29.12.2016 – 06.01.2017): Paweł Karol Medyceusz Zep, Tadeusz Krasnodębski, Iwan Pietrow (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś (obaj bezpartyjni)
 69. XXVI kadencja (06.01.2017 – 11.01.2017): Paweł Karol Medyceusz Zep, Tadeusz Krasnodębski, Iwan Pietrow (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś, Thomas von Lisendorff (wszyscy bezpartyjni)
 70. XXVI kadencja (11.01.2017 – 04.02.2017): Paweł Karol Medyceusz Zep, Iwan Pietrow (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś, Thomas von Lisendorff (wszyscy bezpartyjni)
 71. XXVI kadencja (04.02.2017 – 06.02.2016): Paweł Karol Medyceusz Zep (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś, Thomas von Lisendorff, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 72. XXVI kadencja (06.02.2016 – 19.02.2016): Paweł Karol Medyceusz Zep (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Marek Bajtuś, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 73. XXVII kadencja (19.02.2017 – 03.03.2017): Paweł Karol Medyceusz Zep, Andrzej Swarzewski (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 74. XXVII kadencja (03.03.2017 – 05.03.2017): Andrzej Swarzewski (Wolność i Niepodległość), Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 75. XXVII kadencja (05.03.2017 – 10.03.2017): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna)
 76. XXVII kadencja (10.03.2017 – 26.03.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Tadeusz Krasnodębski (Wolność i Niepodległość), Frederick Hufflepuff, Aleksandra Dostojewska (oboje bezpartyjni)
 77. XXVII kadencja (26.03.2017 – 02.04.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Tadeusz Krasnodębski (Wolność i Niepodległość), Frederick Hufflepuff (bezpartyjny)
 78. XXVIII kadencja (02.04.2017 – 09.04.2017): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Ametyst Faradobus, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 79. XXVIII kadencja (09.04.2017 – 12.04.2017): Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Ametyst Faradobus, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 80. XXVIII kadencja (12.04.2017 – 26.04.2017): Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 81. XXVIII kadencja (26.04.2017 – 14.05.2017): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Andrzej Swarzewski, Marek Bajtuś (wszyscy bezpartyjni)
 82. XXIX kadencja (14.05.2017 – 24.06.2017): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 83. XXX kadencja (24.06.2017 – 26.07.2017): Akrypa Rabotowicz von Primisz, Maciej Kamiński, Thomas von Lisendorff (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski (obaj bezpartyjni)
 84. XXX kadencja (26.07.2017 – 14.08.2017): Akrypa Rabotowicz von Primisz, Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Paweł Karol Medyceusz Zep (wszyscy bezpartyjni)
 85. XXXI kadencja (14.08.2017 – 19.08.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Tadeusz Krasnodębski, Frederick Hufflepuff, Aleksandra Dostojewska (wszyscy bezpartyjni; ostatnia nie złożyła przysięgi)
 86. XXXI kadencja (19.08.2017 – 02.09.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Tadeusz Krasnodębski, Paweł Karol Medyceusz Zep, Frederick Hufflepuff (wszyscy bezpartyjni)
 87. XXXI kadencja (02.09.2017 – 07.10.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Gaudius van der Cathair (Nowa Rewolucja), Tadeusz Krasnodębski, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 88. XXXII kadencja (07.10.2017 – 07.11.2017): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Paweł Karol Medyceusz Zep, Tadeusz Krasnodębski (wszyscy bezpartyjni)
 89. XXXII kadencja (07.11.2017 – 09.11.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Tadeusz Krasnodębski, Kamil Maciejewski (wszyscy bezpartyjni)
 90. XXXII kadencja (09.11.2017 – 19.11.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Kamil Maciejewski (obaj bezpartyjni)
 91. XXXII kadencja (19.11.2017 – 06.12.2017): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna), Frederick Hufflepuff, Kamil Maciejewski, Hewret von Thorn (wszyscy bezpartyjni)
 92. XXXIII kadencja (06.12.2017 – 02.01.2018): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek Bajtuś, Frederick Hufflepuff, Andrzej Swarzewski (wszyscy bezpartyjni)
 93. XXXIII kadencja (02.01.2018 – 08.01.2018): Maciej Kamiński, Akrypa Rabotowicz von Primisz (Bialeńska Partia Demokratyczna; drugi nie złożył przysięgi), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek Bajtuś, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 94. XXXIII kadencja (08.01.2018 – 12.01.2018): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek Bajtuś, Frederick Hufflepuff (obaj bezpartyjni)
 95. XXXIII kadencja (12.01.2018 – 24.01.2018): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Iwan Pietrow (Socjalistyczna Prawica Ametysta Faradobusa), Marek Bajtuś, Frederick Hufflepuff, Paweł Karol Medyceusz Zep (wszyscy bezpartyjni)
 96. XXXIV kadencja (24.01.2018 – ): Maciej Kamiński (Bialeńska Partia Demokratyczna), Hewret von Thorn, Paweł Karol Medyceusz Zep, Sheldon Anszlus Lovelace, Frederick Hufflepuff (wszyscy bezpartyjni)

Lista wszystkich Marszałków Parlamentu (wliczono też prowadzącego obrady Komitetu Założycielskiego):

 1. Andrzej Swarzewski (15.11.2013 – 07.12.2013)
 2. Jan Kaniewski (senior 07.12.2013 – 09.12.2013)
 3. Konstanty Jerzy Michalski (09.12.2015 – 06.01.2014)
 4. Jan Kaniewski (p.o. 14.12.2013 – 20.12.2013)
 5. Andrzej Swarzewski (p.o. 20.12.2013 – 28.12.2013)
 6. Baltazar Dostojewski (senior 06.01.2014 – 09.01.2014)
 7. Maciej Kamiński (09.01.2014 – 02.02.2014)
 8. Jan Kaniewski (senior 02.02.2014 – 04.02.2014)
 9. Andrzej Swarzewski (p.o. seniora 02.02.2014 – 04.02.2014)
 10. Maciej Kamiński (04.02.2014 – 02.03.2014)
 11. Maria von Primisz (senior 02.03.2014 – 05.03.2014)
 12. Maciej Kamiński (05.03.2014 – 30.03.2014)
 13. Ronon Dex (senior 30.03.2014 – 03.04.2014)
 14. Maciej Kamiński (03.04.2014 – 11.05.2014)
 15. Maria von Primisz (senior 11.05.2014 – 13.05.2014)
 16. Maciej Kamiński (13.05.2014 – 22.06.2014)
 17. Ronon Dex (senior 22.06.2014 – 24.06.2014)
 18. Maria von Primisz (24.06.2014 – 24.08.2014)
 19. Maciej Kamiński (wice 11.07.2014 – 28.07.2014)
 20. Kristian Arped (senior 24.08.2014 – 26.08.2014)
 21. Guliano Montini (26.08.2014 – 26.10.2014)
 22. Kristian Arped (wice 23.09.2014 – 29.09.2014)
 23. Kristian Arped (19.10.2014 – 26.10.2014)
 24. Maciej Kamiński (senior 26.10.2014 – 01.11.2014)
 25. Maciej Kamiński (01.11.2014 – 28.12.2014)
 26. Akrypa Rabotowicz von Primisz (senior 28.12.2014 – 30.12.2014)
 27. Maria von Primisz (30.12.2014 – 02.03.2015)
 28. Akrypa Rabotowicz von Primisz (wice 31.12.2014 – 02.03.2015)
 29. Kristian Arped (wice 14.02.2015 – 23.02.2015)
 30. Kristian Arped (senior 02.03.2015 – 09.03.2015)
 31. Maciej Kamiński (09.03.2015 – 03.05.2015)
 32. Andrzej Swarzewski (p.o. 01.05.2015)
 33. Maria von Primisz (senior 03.05.2015 – 08.05.2015)
 34. Maciej Kamiński (08.05.2015 – 14.06.2015)
 35. Maria von Primisz (senior 14.06.2015 – 20.06.2015)
 36. Hewret von Thorn (20.06.2015 – 29.06.2015)
 37. Maciej Kamiński (wice 29.06.2015 – 08.07.2015)
 38. Maciej Kamiński (08.07.2015 – 26.07.2015)
 39. Andrzej Swarzewski (senior 26.07.2015 – 31.07.2015)
 40. Alberto Carlos de Medici y Zep (31.07.2015 – 06.09.2015)
 41. Maciej Kamiński (wice 07.08.2015 – 06.09.2015)
 42. Alberto Carlos de Medici y Zep (senior 06.09.2015 – 11.09.2015)
 43. Eddard Noqtern (11.09.2015 – 18.10.2015)
 44. Alberto Carlos de Medici y Zep (wice 16.09.2015 – 06.10.2015)
 45. Maciej Kamiński (senior 18.10.2015 – 23.10.2015)
 46. Iwan Pietrow (23.10.2015 – 01.12.2015)
 47. Piotr Paweł de Zaym (wice 15.10.2015 – 01.12.2015)
 48. Andrzej Swarzewski (senior 01.12.2015 – 06.12.2015)
 49. Guliano Montini (06.12.2015 – 25.12.2015)
 50. Eddard Noqtern (p.o. 23.12.2015 – 25.12.2015)
 51. Frederick Hufflepuff (p.o. 25.12.2015)
 52. Hewret von Thorn (25.12.2015 – 10.01.2016)
 53. Hewret von Thorn (senior 10.01.2016 – 14.01.2016)
 54. Hewret von Thorn (14.01.2016 – 31.01.2016)
 55. Andrzej Swarzewski (wice 14.01.2016 – 06.02.2016)
 56. Andrzej Swarzewski (06.02.2016 – 28.02.2016)
 57. Andrzej Swarzewski (senior 28.02.2016 – 02.03.2016)
 58. Frederick Hufflepuff (02.03.2016 – 15.03.2016)
 59. Mikołaj Patryk Dostojewski (15.03.2016 – 12.04.2016)
 60. Mikołaj Patryk Dostojewski (senior 12.04.2016 – 15.04.2016)
 61. Maciej Kamiński (15.04.2016 – 23.05.2016)
 62. Maciej Kamiński (senior 23.05.2016 – 30.05.2016)
 63. Marek Bajtuś (30.05.2016 – 12.07.2016)
 64. Maciej Kamiński (wice 30.05.2016 – 12.07.2016)
 65. Maciej Kamiński (senior 12.07.2016 – 20.07.2016)
 66. Ronon Dex (20.07.2016 – 25.08.2016)
 67. Maciej Kamiński (wice 21.07.2016 – 25.08.2016)
 68. Mikołaj Patryk Dostojewski (senior 25.08.2016 – 30.08.2016)
 69. Eddard Noqtern (30.08.2016 – 01.10.2016)
 70. Frederick Hufflepuff (wice 31.08.2016 – 06.10.2016)
 71. Maciej Kamiński (senior 06.10.2016 – 10.10.2016)
 72. Frederick Hufflepuff (10.01.2016 – 17.10.2016)
 73. Maciej Kamiński (p.o. 17.10.2016 – 22.10.2016)
 74. Tadeusz Krasnodębski (22.10.2016 – 18.11.2016)
 75. Maciej Kamiński (wice 22.10.2016 – 18.11.2016)
 76. Maciej Kamiński (senior 18.11.2016 – 22.11.2016)
 77. Hewret von Thorn (22.11.2016 – 29.12.2016)
 78. Hewret von Thorn (senior 29.12.2016 – 03.01.2017)
 79. Tadeusz Krasnodębski (03.01.2017 – 11.01.2017)
 80. Iwan Pietrow (wice 07.01.2017 – 22.01.2017)
 81. Iwan Pietrow (22.01.2017 – 30.01.2017)
 82. Maciej Kamiński (wice 30.01.2017 – 11.02.2017)
 83. Maciej Kamiński (11.02.2017 – 19.02.2017)
 84. Maciej Kamiński (senior 19.02.2017 – 20.02.2017)
 85. Paweł Karol Medyceusz Zep (20.02.2017 – 03.03.2017)
 86. Maciej Kamiński (wice 23.02.2017 – 02.04.2017)
 87. Maciej Kamiński (senior 02.04.2017 – 09.04.2017)
 88. Tadeusz Krasnodębski (p.o. seniora 09.04.2017 – 17.04.2017)
 89. Tadeusz Krasnodębski (17.04.2017 – 14.05.2017)
 90. Andrzej Swarzewski (wice 17.04.2017 – 14.05.2017)
 91. Tadeusz Krasnodębski (senior 14.05.2017 – 20.05.2017)
 92. Maciej Kamiński (20.05.2017 – 24.06.2017)
 93. Tadeusz Krasnodębski (wice 20.05.2017 – 24.06.2017)
 94. Maciej Kamiński (senior 24.06.2017 – 01.07.2017)
 95. Maciej Kamiński (01.07.2017 – 14.08.2017)
 96. Tadeusz Krasnodębski (wice 01.07.2017 – 14.08.2017)
 97. Tadeusz Krasnodębski (senior 14.08.2017 – 20.08.2017)
 98. Tadeusz Krasnodębski (20.08.2017 – 18.09.2017)
 99. Maciej Kamiński (wice 20.08.2017 – 07.10.2017)
 100. Paweł Karol Medyceusz Zep (senior 07.10.2017 – 25.10.2017)
 101. Maciej Kamiński (25.10.2017 – 06.12.2017)
 102. Maciej Kamiński (senior 06.12.2017 – 13.12.2017)
 103. Maciej Kamiński (13.12.2017 – 24.01.2018)
 104. Marek Bajtuś (wice 13.12.2017 – 24.01.2018)
 105. Maciej Kamiński (senior 24.01.2018 – 28.01.2018)
 106. Hewret von Thorn (28.01.2018 – )
 107. Paweł Karol Medyceusz Zep (wice 28.01.2018 – )