OT BIALENIA

ZGRUPOWANIE
WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
„BIALENIA”

Zgrupowanie OT „Bialenia” skupia tyłowe jednostki Obrony Terytorialnej przeznaczone do zabezpieczenia zaplecza oraz pełnienia roli wojsk wewnętrznych. Jednostki rozlokowane są na terenie macierzystej Wyspy Bialeńskiej i dysponują sprzętem wojskowym reprezentującym starsze odmiany występujące w SZ RB – jednocześnie zgrupowanie nie posiada czołgów oraz własnego lotnictwa, ponieważ przeznaczone jest do pełnienia zadań pomocniczych.

Zgrupowanie nie stanowi organizacyjnie dywizji, ale może być porównywalne z słabszą dywizją pozbawioną czołgów i integralnego lotnictwa oraz bez rozbudowanych pododdziałów wsparcia.

Struktura zgrupowania OT „Bialenia”

Skład Zgrupowania Wojsk OT „Bialenia”

Dowództwo

Batalion dowodzenia OT

  • kompania dowodzenia
  • kompania łączności
  • kompania regulacji ruchu
  • kompania żandarmerii
  • kompania zabezpieczenia

1. Brygada Obrony Terytorialnej

2. Brygada Obrony Terytorialnej

3. Brygada Obrony Terytorialnej

10. Batalion Ochrony i Obrony OT

8. Brygada Artylerii OT – w składzie:

4 dywizjony artylerii OT

Batalion Ochrony i Obrony OT

10. Batalion Logistyczny OT


10. Batalion Chemiczny OT


Kompania Saperów OT

Zgrupowanie dysponuje m.in.:

655 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5B-IFV

CVW-5B-IFV

96 armato-haubicami samobieżnymi 155mm SGH-5-155

SGH-5-155

72 armato-haubicami holowanymi 155mm TH-4-155

TH-4-155

80 moździerzami holowanymi 120mm TM-6-120

TM-6-120

54 wyrzutniami przeciwlotniczych pocisków kierowanych
na podwoziach samochodów terenowych UVL-5-AAM

UVL-5-AAM