Struktura i rozmieszczenie
Marynarka Wojenna

Republiki Bialeńskiej

Struktura i rozmieszczenie

Marynarka Wojenna składa się z DOWÓDZTWA MARYNARKI WOJENNEJ, któremu podlegają:

– Dowództwo Operacji Morskich
– Dowództwa Lotnictwa Morskiego
– Dowództwo Baz Morskich
– Dowództwo Obrony Wybrzeża
– Dywizja Piechoty Morskiej.

Dowództwo Operacji Morskich

Dowództwu operacji morskich podlegają trzy floty oraz dwie grupy okrętów:

– 1. Flota Uderzeniowa
– 2. Flota Desantowa
– 3. Flota Obrony Wybrzeża
– Grupa Okrętów Logistycznych
– Grupa Okrętów Pomocniczych.

PRZYDZIAŁY OKRĘTÓW

Dowództwo Lotnictwa Morskiego

Dowództwu Lotnictwa Morskiego podlegają eskadry lotnictwa MW oraz bazy lotnicze MW. Obecnie zrezygnowano ze stałych grup lotniczych, co jest związane ze zwiększeniem ilości okrętów lotniczych i lotniczo-desantowych (mogących pełnić rolę SCS) i są one tworzone z poszczególnych eskadr doraźnie, w zależności od zadań. Jedyną w miarę stałą jest grupa lotnicza lotniskowca ORB „Republika Bialeńska” – ze względu na specyfikę stacjonujących na lotniskowcu samolotów.

ESKADRY LOTNICTWA MORSKIEGO

Dowództwo Baz Morskich

Odpowiada za pięć baz morskich Marynarki Wojennej oraz pełni rolę logistyki Marynarki Wojennej zawiadując Centralną Składnicą Marynarki Wojennej oraz składnicami w bazach morskich.

ROZMIESZCZENIE BAZ MORSKICH I ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH MW RB

Dowództwo Obrony Wybrzeża

Odpowiada za lądową obronę wybrzeża i podlegają mu cztery Brygady Rakietowej Obrony Wybrzeża.

BRYGADA RAKIETOWEJ OBRONY WYBRZEŻA

Dywizja Piechoty Morskiej

Jest związkiem taktycznym bezpośrednio podległym Dowództwu Marynarki Wojennej, przeznaczonym do prowadzenia działań desantowych we współpracy z 3. Flotą Desantową MW.

Dywizja składa się z dowództwa, batalionu dowodzenia, batalionu logistycznego oraz trzech pułków piechoty morskiej.

PUŁK PIECHOTY MORSKIEJ