Skrzydła Lotnicze
Skrzydła Lotnicze

Sił Powietrznych Republiki Bialeńskiej

1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 1 SLT

2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 2 SLT

3 Skrzydło Obrony Powietrznej – 3 SOP

4 Skrzydło Rozpoznawczo-Szturmowe – 4 SRSz

5 Skrzydło Lotnictwa Transportowego – 5 SLTrans

6 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 6 SLT (Anatolia)

7 Skrzydło Myśliwsko-Szturmowe – 7 SMSz (Anatolia)

8 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 8 SLT (Anatolia)

9 Mieszane Skrzydło Lotnicze – 9 MSL (Wyspy Przyjaźni)

11 Skrzydło Myśliwsko-Rozpoznawcze – 11 SMR (Wyspy Przyjaźni)

12 Skrzydło Lotnictwa Strategicznego – 12 SLS

13 Mieszane Skrzydło Lotnicze – 13 MSL (Palatynat Leocji)

14 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 14 SLT (Wyspy Przyjaźni)