Znaki rozpoznawcze

Znaki rozpoznawcze

Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej


Flagi, godło i znaki rozpoznawcze zostały wprowadzone na mocy ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej.

FLAGA SIŁ ZBROJNYCH

Flaga Sil Zbrojnych RB

GODŁO SIŁ ZBROJNYCH

Godło Sił Zbrojnych – jest to godło państwowe, w którym szarfę z napisem „Bialenia” zastąpiono skrzyżowanymi mieczami.

FLAGI RODZAJÓW WOJSK

Flaga Wojsk Lądowych
Flaga Sił Powietrznych
Flaga Marynarki Wojennej
Flaga Korpusu Kosmicznego

BANDERA MARYNARKI WOJENNEJ

ZNAK ROZPOZNAWCZY SIŁ POWIETRZNYCH

Znak rozpoznawczy Sił Powietrznych.

Po lewej – wersja podstawowa
Po prawej – wersja o zmniejszonej widzialności.

Znak taki może być również malowany na pojazdach Sił Zbrojnych RB.