Niszczyciele min i trałowce

Niszczyciele min i trałowce.


Lista okrętów tego typu:
– ORB „Pasat” (M-101)
– ORB „Vendavales” (M-102)
– ORB „Yogo” (M-103)
– ORB „Sumatra” (M-104)
– ORB „Sudestada” (M-105)
– ORB „Pampero” (M-106)
– ORB „Belat” (M-107)
– ORB „Blizzard” (M-108)
– ORB „Bora” (M-109)
– ORB „Burster” (M-110)
– ORB „Helm” (M-111)
– ORB „Ponente” (M-112)