Bialeńskie Linie Kolejowe

Bialeńskie Linie Kolejowe

Bialeńskie Linie Kolejowe są przedsiębiorstwem państwowym zarządzającym siecią dróg kolejowych w Republice Bialeńskiej oraz koordynującym działalność transportową w zakresie połączeń kolejowych.

Dyrekcja Główna BLK mieści się w Wolnogradzie, natomiast Dyrekcje Regionalne w stolicach Regionów czyli w Bengazi, Nowej Autterze, Nowym Ab’Dorst oraz w Mesjano.

Mapa sieci kolejowej Republiki Bialeńskiej.

Sieć kolejowa RB składa się z linii kolejowych o znaczeniu krajowym oraz sieci linii kolejowych o znaczeniu regionalnym.

1. Magistrala Kolejowa nr 1 (MK 1)

Jest to główna magistrala kolejowa Republiki Bialeńskiej, która swój początek bierze w Jeziornie i łączy Bengazi z Wolnogradem i dalej z Głównym portem Republiki czyli Nowym Ab’dorst.

2. Magistrala Kolejowa nr 2 (MK 2)

Łączy Wolnograd z portem Apfebaumstadt i biegnie następnie przez Garbowo, Ajszaburg, Górnicz do portu w Mesjano.

3. Linia Kolejowa nr 10 (LK 10)

Stanowi odgałęzienie MK 1 biegnące przez prądnik do Nowej Auttery oraz Nowego Ab’dorst czyli przez ważne porty morskie.

4. Linia Kolejowa nr 11 (LK 11)

Jest odgałęzieniem MK 1 – biegnie z Bengazi, przez port w Topolnie oraz zachodnie wybrzeże do węzła kolejowego w Żółtej Górze.

5. Linia Kolejowa nr 12 (LK 12)

Łączy Wolnograd z Nową Autterą, początkowo biegnąc równolegle do MK 1, a następnie przez Adamiec bezpośrednio do poru w Nowej Autrerze.

6. Linia Kolejowa nr 13 (LK 13)

Stanowi połączenie Ajszaburga z głównymi miejscowościami Półwyspu Lisewskiego na wschodzie kraju.

7. Linia Kolejowa nr 14 (LK 14)

Jest północnym połączeniem początku MK 1 w Jeziornie z portem Mesjano i ośrodkiem przemysłowym w Ajszaburgu.

Ponadto BLK zarządza jeszcze kilkoma sieciami kolejowymi o znaczeniu lokalnym:

  • siecią kolejową na Półwyspie Południowym
  • sieciami kolejowymi łączącymi mniejsze miejscowości nadmorskie na Półwyspie Lisewskim
  • trzema krótkimi liniami kolejowymi w centrum kraju prowadzącymi do dwóch kopalni i huty.