Katalog – Okrętowe wyrzutnie rakiet

Katalog sprzętu i uzbrojenia – Uzbrojenie okrętowe

OKRĘTOWE WYRZUTNIE RAKIET

Uniwersalna wyrzutnia pocisków rakietowych MSU-8P-1

Wzorzec z reala – Mark 41 VLS

Osiem bloków wyrzutni MSU-8P-1 na rufie niszczyciela.

Wyrzutnia wprowadzona do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w sierpniu 2014 wraz z niszczycielami typu D-80.

Całkowicie zautomatyzowana wyrzutnia pocisków rakietowych o różnym przeznaczeniu:
– pociski manewrujące woda-ziemia,
– kierowane pociski rakietowe: przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, przeciwokrętowe i do zwalczania okrętów podwodnych,
– rakietotorpedy.

MSU-8P-1 w chwili odpalenia rakiety.

Wyrzutnie MSU-8-1 w MW RB są używane na niszczycielach typu D-80 – po 12 bloków wyrzutni (8 na rufie i 4 na dziobie

Wyrzutnia przeciwokrętowych
pocisków rakietowych MSS-4-1 i MSS-2-1

Wzorzec z reala – Harpoon

MSS-4-1
MSS-2-1

Wyrzutnia wprowadzona do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w początkach 2014 wraz z większością dużych okrętów.

Wyrzutnia pocisków rakietowych do zwalczania jednostek nawodnych wystrzeliwująca pociski ASM-34. Są to kierowane pociski rakietowe, które charakteryzują się zmiennym pułapem lotu – do 100 m po starcie, przez 15 m na odcinku marsowym i 2-5 m w trakcie manewrowania przed atakiem, w trakcie którego wznoszą się na 20-40 m i ponownie obniżają lot tuż przed uderzeniem. System kierowania nawigacyjny i aktywny radarowy do poszukiwania celu na końcowym odcinku lotu

MSS-4-1 w chwili odpalenia rakiety.

Wyrzutnie MSS-4-1 i MSS-2-1 w MW RB zamontowane są na okrętach:
– niszczyciele typu D-80
– fregaty typów F-145, F-30M, F-20
– korwety typu K-40
– patrolowce typu P-1000 (podczas działania jako MOR)

Dane dla pocisku:
– długość pocisku – 3,8 m
– rozpiętość stateczników – 0,91 m
– średnica pocisku – 340 mm
– masa pocisku – 519 kg
– masa głowicy – 222 kg
– prędkość pocisku – 850 km/h
– zasięg – 130 km

Wyrzutnia przeciwlotniczych
pocisków rakietowych MSA-21-3

Wzorzec z reala – RIM-116

Wyrzutnia MSA-21-3

Wyrzutnia wprowadzona do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w maju 2019, ale produkowana od połowy 2016 i montowana na okrętach budowanych na eksport.

Wyrzutnia pocisków rakietowych bliskiego zasięgu do zwalczania celów powietrznych. ma 21 rurowych prowadnic i jest umieszczona na obrotowej podstawie.

Wyrzutnia MSA-21-3 w chwili odpalenia.

Dane dla pocisku:
– długość pocisku – 2,8 m
– rozpiętość stateczników – 0,438 m
– średnica pocisku – 127 mm
– masa pocisku – 73 kg
– masa głowicy – 10 kg
– prędkość pocisku – ponad 2 Ma
– zasięg – 10 km

Wyrzutnie MSA-21-3 w MW RB zamontowana są na okrętach:
– niszczyciel D-991
– lotniskowiec ORB „Rewolucja Marcowa”
– lotniskowiec ORB „Rzesza Bialeńska”

Planowane jest zamontowanie na okrętach:
– lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska”
– okręty lotniczo-desantowe typu LHD



Planowane jest zamontowanie na okrętach:
– lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska”

– okręty lotniczo-desantowe typu LHD

Wyrzutnia przeciwlotniczych
pocisków rakietowych MSA-8-2 i MSA-8P-2

Wzorzec z reala – Sea Sparrow

Wyrzutnia MSA-8-2
Wyrzutnia MSA-8P-2

Wyrzutnia wprowadzona do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w początkach 2014 wraz z większością dużych okrętów.

Wyrzutnia pocisków rakietowych do zwalczania celów powietrznych. Występują dwa rodzaje wyrzutni: 8-pojemnikowa obrotowa MSA-8-2 oraz również 8-pojemnikowa pionowa MSA-8P-2.

MSA-8-2 w chwili odpalenia

Dane dla pocisku:
– długość pocisku – 3,98 m
– rozpiętość stateczników – 1,02 m
– średnica pocisku – 203 mm
– masa pocisku – 228 kg
– masa głowicy – 40 kg
– prędkość pocisku – ponad 3 Ma
– zasięg – 22 km
– pułap zwalczania celów od 8 m do 15 km

Wyrzutnie MSA-8-2 w MW RB zamontowane są na okrętach:
– lotniskowiec ORB „Republika Bialeńska”
– lotniskowiec ORB „Rewolucja Marcowa”
– lotniskowiec ORB „Rzesza Bialeńska”
– okręty lotniczo-desantowe typu LHD
– fregaty typu F-20

Wyrzutnie MSA-8P-2 w MW RB zamontowane są na okrętach:
– fregaty typu F-145
– fregaty typu F-30M

Wyrzutnia przeciwlotniczych
pocisków rakietowych MSA-2-1

Wzorzec z reala – Standard

Wyrzutnia starszego typu, stosowana od początku tworzenia Marynarki Wojennej RB.

Wyrzutnia pocisków rakietowych do zwalczania celów powietrznych – obrotowa, dwuprowadnicowa z magazynem rakiet zapasowych pod pokładem.

Dane dla pocisku:
– długość pocisku – 4,72 m
– rozpiętość stateczników – 1,07 m
– średnica pocisku – 343 mm
– masa pocisku – 707 kg
– prędkość pocisku – ponad 3,5 Ma
– zasięg – 70-160 km
– pułap zwalczania celów do 24 km

Wyrzutnie MSA-2-1 w MW RB zamontowane są lub były na okrętach:
– okręt lotniczo-desantowy ORB „Jak Leksy” (LHD-1) – wymieniono już na MSA-8-2.
– okręt desantowy ORB „Adam Janowicz” (LS-301)
– okręt desantowy ORB „Pułkownik Sabin (LS-302)