Katalog – Działa okrętowe

Katalog sprzętu i uzbrojenia – Uzbrojenie okrętowe

UZBROJENIE LUFOWE ŚREDNIEGO KALIBRU

Działo morskie GSU-3-127

Wzorzec z reala – 127mm armata Otobreda 127/64

Działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w październiku 2020 wraz z nowo zbudowanymi okrętami – fregatami typu F-220.

Całkowicie zautomatyzowana wieża 1-działowa, ze znajdujących się pod pokładem magazynem amunicyjnym pod wieżą o masie 17 ton. Sterowanie działem i jego odpalanie następuję stanowiska kierowania ogniem, a układ zapewnia wybór różnego rodzaju amunicji ze znajdującej się w magazynie – włącznie ze specjalną amunicją dalekiego zasięgu do 120 km.

Armaty GSU-3-127 w MW RB zamontowane są na fregatach typu F-220 (po jednej wieży).

GSU-3-127 w trakcie strzelania.

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber-  127mm
Długość lufy – 8,1m / 64 kalibry
Kąt podniesienia – od -15 do + 75 st.
Kąt obrotu wieży – do 360 st. (uzależniony od budowy okrętu)
Masa działa (wieży) – 17 ton
Masa pocisku – 29-31 kg
Szybkostrzelność – 32 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 810 m/s
Donośność skuteczna – 30 km (16,2 Nm)
Donośność maksymalna (specjalna amunicja) – 120 km (64,8 Nm)

Działo morskie GSU-2-127

Wzorzec z reala – 127mm armata Mark 45 Mod. 4

Działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w sierpniu 2014 wraz z nowo zbudowanymi okrętami – niszczycielami typu D-80 i fregatami typu F-30M. Obecnie rozpowszechnione również na okrętach Gwardii Razorna (rezerwa MW RB).

Całkowicie zautomatyzowana wieża 1-działowa, której obsługę stanowi 6 marynarzy znajdujących się pod pokładem i nadzorujących uzupełniania amunicji w magazynie pod wieżą (sam magazyn mieści 20 naboi). Sterowanie działem i jego odpalanie następuję stanowiska kierowania ogniem, a układ zapewnia wybór różnego rodzaju amunicji ze znajdującej się w magazynie. Wieża typu B różni się od wieży typu A tylko kształtem obudowy – typ B został skonstruowany pod kątem zmniejszenia odbicia fal radarowych

Armaty GSU-2-127B w MW RB zamontowane są na niszczycielach typu D-80 (po jednej wieży).

GSU-2-127B w trakcie strzelania.

Armaty GSU-2-127A w MW RB zamontowane są na fregatach typu F-30M (po jednej wieży).

GSU-2-127A w trakcie strzelania.

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber-  127mm
Długość lufy – 7,87m / 54 kalibry
Kąt podniesienia – od -15 do + 65 st.
Kąt obrotu wieży – po 170 st. w każdą stronę od położenia 0
Masa działa (wieży) – 29 ton
Masa pocisku – 29-50 kg
Szybkostrzelność – 16-20 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 810 m/s
Donośność skuteczna – 24,1 km (13 Nm)
Donośność maksymalna – 37 km (20 Nm)

Zapas amunicji:

– na niszczycielach typu D-80 – 680 naboi
– na fregatach typu F-30M – 500 naboi

Działo morskie GSU-1-127

127mm zautomatyzowana armata uniwersalna

Wzorzec z reala – armata OTO MELARA Compact 127mm

Działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w początkach 2014 wraz z fregatami  typu F30 i fregatami typu F-20. Jest też używana na okrętach należących do Gwardii Rzeszy (rezerwa MW RB).

W pełni automatyczna wieża 1-działowa, której nadzorem wybierania amunicji, ładowaniem i strzelaniem zajmuje się jedna osoba mająca miejsce w centrali bojowej. Działo ma trzy bębny amunicyjne po 22 naboje.

Armaty GSU-1-127 w MW RB zamontowane są lub były na okrętach (po jednej wieży):

GSU-1-127 w czasie strzelania

– fregata ORB „Wolnograd” (F-21)
– fregata ORB „Bengazi” (F-22)

na fregatach typu F-30 wymieniono je w ramach modernizacji na GSU-2-127
– fregata ORB „Topolno” (F-31)
– fregata ORB „Nowa Auterra” (F-32)
– fregata ORB „Nowy Ab’Dorst” (F-33)
– fregata ORB „Mesjano” (F-34)

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber-  127mm
Długość lufy – 7,8m / 54 kalibry
Kąt podniesienia – od -15 do + 83 st.
Kąt obrotu wieży – 360 st. (techniczna wieży – faktyczna możliwość obrotu zależy od budowy okrętu)
Masa działa (kompleksu – wraz magazynem amunicji) – 37 ton
Masa pocisku – 29-31,6 kg
Szybkostrzelność – 45 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 810 m/s
Donośność maksymalna – 37 km (20 Nm)
Donośność skuteczna do celów nawodnych – 15 km
Donośność skuteczna do celów powietrznych – 7 km

Zapas amunicji:
-66 naboi (3 x 22)

Działo morskie GSU-2-76

76mm automatyczna armata uniwersalna

Wzorzec z reala – armata OTO MELARA Super Rapid 76mm

Uniwersalne lekkie działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej we wrześniu 2019 wraz z lekkim lotniskowcem ORB „Wyspy Przyjaźni”.

W pełni automatyczna wieża 1-działowa – jest to nowocześniejsza wersja armaty GSU-1-76. Sterowanie odległościowe ze stanowiska kierowania ogniem, a konstrukcja wieży umożliwia chowanie lufy dla zmniejszenia odbicia radarowego.

Armaty GSU-2-76 w MW RB zamontowane są na lotniskowcu ORB „Wyspy Przyjaźni” (L-550) – dwie wieże.

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber – 76mm
Długość lufy – 4,7m / 62 kalibry
Kąt podniesienia – od -15 do + 85 st.
Kąt obrotu wieży – 360 st. (techniczna wieży – faktyczna możliwość obrotu zależy od budowy okrętu)
Masa działa (kompleksu) – 7,5 tony
Masa pocisku (konwencjonalny) – 6,3 kg
Szybkostrzelność – 120 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 905 m/s
Donośność maksymalna – 16 km
Donośność skuteczna do celów nawodnych – 8 km
Donośność skuteczna do celów powietrznych – 5 km

Działo morskie GSU-1-76

76mm automatyczna armata uniwersalna

Wzorzec z reala – armata OTO MELARA Compact 76mm

Uniwersalne lekkie działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej w początkach 2014 wraz zkorwetami  typu K-40, okrętami desantowymi typu LS-300, okrętami rakietowymi typu R-50 i patrolowymi typu P-100.

W pełni automatyczna wieża 1-działowa, która ze względu na niewielką masę i wymiary może być stosowana na okrętach o niewielkiej wyporności (nawet nieco ponad 60t). Sterowanie odległościowe ze stanowiska kierowania ogniem, a obrotowy pojemnik pod podajnik mieści 80 nabojów.

GSU-1-76 w trakcie strzelania.

Armaty GSU-1-76 w MW RB zamontowane były lub są na okrętach (po jednej wieży):

  • Korwety typu K-40
  • Uniwersalne patrolowce typu P-1000
  • Okręty szkolne – dwa dawne patrolowce typu P-100
  • Okręty desantowe typu LS-300
  • Okręt szkolny – ORB Apfelbaumstadt (wycowany z eksploatacji)
  • Okręty rakietowe typu R-50 (wycofane z eksploatacji)
  • Okręty patrolowe typu P-100 (wycofane z eksploatacji)

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber – 76mm
Długość lufy – 4,7m / 62 kalibry
Kąt podniesienia – od -15 do + 85 st.
Kąt obrotu wieży – 360 st. (techniczna wieży – faktyczna możliwość obrotu zależy od budowy okrętu)
Masa działa (kompleksu) – 7,35 tony
Masa pocisku (konwencjonalny) – 6,3 kg
Szybkostrzelność – 85 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 905 m/s
Donośność maksymalna – 16 km
Donośność skuteczna do celów nawodnych – 8 km
Donośność skuteczna do celów powietrznych – 5 km

Zapas amunicji:
-80 naboi

Działo morskie GSU-1-57

57mm zautomatyzowana armata uniwersalna

Wzorzec z reala – armata Bofors 57 mm L/70 Mk 3

Uniwersalne lekkie działo morskie wprowadzone do uzbrojenia Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej we wrześniu 2019 wraz z korwetami  typu K-160.

W pełni automatyczna wieża 1-działowa, która ze względu na niewielką masę i wymiary może być stosowana na okrętach o niewielkiej wyporności (nawet nieco ponad 60t). Sterowanie odległościowe ze stanowiska kierowania ogniem, a konstrukcja wieży umożliwia chowanie lufy dla zmniejszenia odbicia radarowego.

Armaty GSU-1-57 w MW RB zamontowane są na okrętach typu K-160 (po jednej wieży)

Dane taktyczno-techniczne:

Kaliber – 57mm
Długość lufy – 4 m / 70 kalibrów
Kąt podniesienia – od -10 do + 77 st.
Kąt obrotu wieży – 360 st. (techniczna wieży – faktyczna możliwość obrotu zależy od budowy okrętu)
Masa działa (kompleksu) – 14 ton (z 1000 nabojów – po 6,5 kg)
Masa pocisku (konwencjonalny) – 2,4 kg
Szybkostrzelność – 220 strz./min
Prędkość pocz. pocisku – 1035 m/s
Donośność maksymalna – 17 km
Donośność skuteczna do celów nawodnych – 8,5 km
Donośność skuteczna do celów powietrznych – 4,5 km