ETAT – bat. ochr. i obrony OT

BATALION OCHRONY I OBRONY
OBRONY TERYTORIALNEJ

PODODDZIAŁ WOJSK OT RÓŻNEGO SZCZEBLA

Batalion ochrony i obrony występuje na na różnych szczeblach wojsk OT – występuje jako element ochrony w brygadach artylerii oraz w zgrupowaniach wojsk OT.

Struktura batalionu

Batalion ochrony i obrony OT ma w swoim składzie:

– DOWÓDZTWO
– KOMPANIĘ DOWODZENIA
– 2 KOMPANIE ZMECHANIZOWANE
– 2 KOMPANIE OCHRONY (ZMOTORYZOWANE)
– KOMPANIĘ LOGISTYCZNĄ

Batalion dysponuje m.in.:

26 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5B-IFV

Kołowy BWP CVW-5B-IFV

4 holowanymi moździerzami 120mm TM-6-120

KOMPANIA DOWODZENIA

Kompania dowodzenia składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu moździerzy 120 mm
– plutonu saperów

Razem kompania liczy 140 żołnierzy i ma:
– 4 moździerze 120mm
– 10 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 10 samochodów ciężarowo-terenowych
– 10 samochodów terenowych (w tym 3 sanitarne)
– 2 samochody osobowo-terenowe
– 6 motocykli

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna łączności
– drużyna regulacji ruchu
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna
– drużyna medyczna

Pluton dowodzenia liczy 73 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 8 samochodów ciężarowo-terenowych
– 9 samochodów terenowych (w tym 3 sanitarne)
– 2 samochody osobowo-terenowe
– 6 motocykli

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem) liczy 15 żołnierzy:
– dowódca batalionu
– zastępca dowódcy batalionu
– szef sztabu batalionu
– adiutant dowódcy batalionu
– 2 podoficerów sztabowych
– 2 podoficerów łączności
– 2 radiotelegrafistów
– kierowca transportera opancerzonego
– kierowca samochodu ciężarowego
– kierowca samochodu terenowego
– 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66 (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
– samochód terenowy
– 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna łączności

Drużyna łączności

Drużyna łączności liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– podoficer informatyk
– 4 podoficerów łączności
– 6 szeregowych-specjalistów
– kierowca transportera opancerzonego
– 2 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu liczy 14 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– 2 strzelców km
– 6 motocyklistów
– 2 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– 6 motocykli UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii
– kancelista
– 3 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego


Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna  liczy 13 żołnierzy:
– dowódca drużyny – lekarz
– pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
– 3 podoficerów sanitarnych
– 3 sanitariuszy
– 4 kierowców samochodów terenowych

Pluton medyczny ma na wyposażeniu:
– 3 samochody terenowe UVL-5-AM (pojazd sanitarny)
– samochód terenowy UVL-5

Pluton moździerzy
– Sekcja dowodzenia
– 4 działony moździerzy

Sprzęt i pojazdy plutonu moździerzy

Pluton liczy 38 żołnierzy i ma wyposażeniu:
– 5 transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 moździerze 120mm

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej działon moździerza

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia liczy 6 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer ogniowy
– radioperator
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC

Działon moździerza 120mm

Działon moździerza 120 mm

Działon ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– moździerz 120mm

Pluton saperów

– drużyna dowodzenia
– 3 drużyny saperów

Pluton saperów

Pluton saperów liczy 29 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC (z wyposażeniem saperskim)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe
– samochód terenowy

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– 4 saperów
– 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna dowodzenia ma na wyposażeniu:
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazdy sprzętowe)
– samochód terenowy UVL-5 (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– 4 saperów
– kierowca transportera opancerzonego
– strzelec transportera opancerzonego

Drużyna saperów ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzone CVW-5B-APC (w wersji pojazdu saperskiego)

KOMPANIA ZMECHANIZOWANA

Kompania zmechanizowana składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 3 plutonów zmechanizowanych

– plutonu przeciwpancernego

Razem kompania liczy 199 żołnierzy i ma:
– 13 bojowych wozów piechoty CVW-5B-IFV
– 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 ciężkie wyrzutnie PPK
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna moździerzy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 45 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– kołowy bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– pomocnik dowódcy kompanii
– 2 strzelców wyborowych
– specjalista łączności
– saper
– podoficer sanitarny
– dowódca bojowego wozu piechoty
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty
– kierowca samochodu terenowego
– 2 motocyklistów

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– samochód terenowy UVL-5
– 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna moździerzy

Drużyna moździerzy 60 mm

Drużyna moździerzy liczy 9 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– trans[porter opancerzony CVW-5B-APC
– 2 lekkie moździerze 60mm

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– 2 pomocników szefa kompanii
– kancelista
– 4 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazdy bagażowe)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton zmechanizowany
– drużyna dowódcy
– 3 drużyny zmechanizowane

Pojady plutonu zmechanizowanego

Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5D-IFV.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– celowniczy ukm
– pomocnik celowniczego ukm
– celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
– pomocnik celowniczego działa b.o.
– amunicyjny
– sanitariusz
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– uniwersalny karabin maszynowy
– lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– strzelec (lekki granatnik ppanc)
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– strzelec (lekki granatnik ppanc)
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– dwa karabinki maszynowe

Pluton przeciwpancerny
– Sekcja dowodzenia
– 4 obsługi wyrzutni PPK

Sprzęt i pojazdy plutonu przecipancernego

Pluton liczy 34 żołnierzy i ma wyposażeniu:
– 5 transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 ciężkie wyrzutnie PPK

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej obsługa PPK

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia liczy 6 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer ogniowy
– radioperator
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC

Obsługa wyrzutni PPK

Obsługa wyrzutni PPK

Obsługa wyrzutni PPK liczy 7 żołnierzy:
– dowódca obsługi
– celowniczy wyrzutni PPK
– pomocnik celowniczego
– 2 amunicyjnych
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– ciężką wyrzutnię PPK

KOMPANIA OCHRONY

Kompania ochrony składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 3 plutonów ochrony
– plutonu wielkokalibrowych karabinów maszynowych

Razem kompania liczy 214 żołnierzy i ma:
– 24 samochody ciężarowo-terenowe
– 2 samochody terenowe
– 2 motocykle

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 32 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 6 samochodów ciężarowo-terenowych
– 3 samochody terenowe
– 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii liczy 10 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– pomocnik dowódcy kompanii
– 2 strzelców wyborowych
– saper
– podoficer sanitarny
– 2 kierowców samochodów terenowych
– 2 motocyklistów

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– 2 pomocników szefa kompanii
– kancelista
– 4 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazdy bagażowe)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 10 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 5 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66
– samochód terenowy UVL-5

Pluton ochrony
– drużyna dowódcy
– 3 drużyny ochrony

Razem pluton ochrony liczy 46 żołnierzy i ma 4 samochody ciężarowo-terenowe.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– celowniczy ukm
– 2 pomocników celowniczego ukm
– celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
– pomocnik celowniczego działa b.o.
– amunicyjny
– sanitariusz
– kierowca samochodu ciężarowo-terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo terenowy UVM-6-66
– uniwersalny karabin maszynowy
– lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna ochrony

Drużyna ochrony

Drużyna ochrony liczy 12 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– 3 strzelców
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– 3 strzelców
– kierowca samochodu ciężarowo-terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo terenowy UVM-6-66
– dwa karabinki maszynowe

Pluton karabinów maszynowych
– drużyna dowódcy
– 3 drużyny karabinów maszynowych

Razem pluton karabinów maszynowych liczy 42 żołnierzy i ma 4 samochody ciężarowo-terenowe oraz samochód terenowy.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy liczy 6 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca d-cy plutonu
– podoficer amunicyjny
– pomocnik podoficera amunicyjnego
– kierowca samochodu ciężarowo-terenowego
– kierowca samochody terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo terenowy UVM-6-66
– samochód terenowy UVL-5

Drużyna karabinów maszynowych

Drużyna km

Drużyna karabinów maszynowych liczy 12 żołnierzy:
– dowódca drużyny

– celowniczy wkm
– pomocnik celowniczego wkm
– 3 amunicyjnych

– celowniczy wkm
– pomocnik celowniczego wkm
– 3 amunicyjnych

– kierowca samochodu ciężarowo-terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66
– dwa wielkokalibrowe karabiny maszynowe

KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
– plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
– plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
– plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)