ETAT – Pułk Piechoty Morskiej

Pułk Piechoty Morskiej to oddział przeznaczony do prowadzenia morskich operacji desantowych przy pomocy okrętów desantowych Marynarki Wojennej RB.

Pułk Piechoty Morskiej ma w swoim składzie:

– DOWÓDZTWO
– KOMPANIĘ DOWODZENIA
– 2 BATALIONY ZMECHANIZOWANE PIECHOTY MORSKIEJ
– BATALIONY PIECHOTY MORSKIEJ
– DYWIZJON ARTYLERII
– KOMPANIĘ CZOŁGÓW
– KOMPANIĘ TRANSPORTOWĄ
– KOMPANIĘ LOGISTYCZNĄ

Pułk piechoty morskiej dysponuje m.in.:

18 czołgami lekkimi LT-5

Czołg lekki LT-5

56 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5C-IFV

Kołowy BWP CVW-5C-IFV

16 kołowymi wozami wsparcia ogniowego (105mm) CVW-5C-ACV

Kołowy WWO CVW-5C-ACV

16 samobieżnymi moździerzami automatycznymi 120mm CVW-5C-SMH

Moździerz samobieżny CVW-5C-SMH

60 bojowymi pojazdami amfibijnymi AVTL-2

12 moździerzami holowanymi 120 mm

12 artyleryjskimi wyrzutniami rakietowymi 105 mm

18 ciężkimi wyrzutniami PPK

BATALION ZMECHANIZOWANY PIECHOTY MORSKIEJ

– dowództwo
– drużyna obrony przeciwlotniczej
– 2 kompanie zmechanizowane piechoty morskiej
– bateria moździerzy samobieżnych
– pluton saperów
– kompania logistyczna

Skład batalionu jest dostosowany do możliwości przewozu i desantowania okrętu desantowego typu LS-300, który może przewieźć do 40 pojazdów opancerzonych.

Dowództwo dysponuje transporterem opancerzonym CVW-5C-APC i składa się z:

– dowódcy batalionu
– pomocnika d-cy batalionu
– 2 specjalistów łączności
– 2 żołnierzy obsługi KTO.

d-ca bat .mo-sam.jpg

Transporter dowódcy batalionu wraz jego obsadą.

Drużyna obrony przeciwlotniczej liczy 14 żołnierzy i dysponuje dwoma transporterami opancerzonymi CVW-5C-APC oraz ma na uzbrojeniu dwie wyrzutnie przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. Przy czym same wyrzutnie pocisków mogą funkcjonować również jako ręczne – bez montowania ich na podstawie z systemem celowniczym.

dropl.jpg

Drużyna obrony przeciwlotniczej.

KOMPANIA ZMECHANIZOWANA PIECHOTY MORSKIEJ

Kompania zmechanizowana piechoty morskiej składa się z:

– drużyny dowodzenia
– 3 plutonów zmechanizowanych piechoty morskiej
– plutonu wsparcia ogniowego

Razem kompania liczy 152 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

– 14 bojowych wozów piechoty CVW-5C-IFV
– 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV

Drużyna dowodzenia
– sekcja dowódcy
– sekcja moździerzy

Drużyna dowodzenia liczy 20 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 2 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV
– 2 moździerze 60mm

Drużyna dowodzenia

dowkpzmech.jpg

Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy kompanii liczy 10 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– pomocnik dowódcy kompanii
– 2 strzelców wyborowych
– specjalista łączności
– saper
– podoficer sanitarny
– dowódca bojowego wozu piechoty
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Sekcja ma na wyposażeniu:

– bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV

Sekcja moździerzy

kpzmech-drm60.jpg

Sekcja moździerzy 60mm.

Sekcja moździerzy liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– dowódca bojowego wozu piechoty
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Sekcja ma na wyposażeniu:

– bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
– 2 lekkie moździerze 60mm

Pluton zmechanizowany

– drużyna dowódcy
– 3 drużyny zmechanizowane

pojazdy plutonu.jpg

Pojazdy plutonu zmechanizowanego.

Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV.

Drużyna dowódcy

drdowplzmech.jpg

Drużyna dowódcy.

Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– celowniczy ukm
– pomocnik celowniczego ukm
– celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
– pomocnik celowniczego działa b.o.
– amunicyjny
– sanitariusz
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
– uniwersalny karabin maszynowy
– lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

drzmech.jpg

Drużyna zmechanizowana.

Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– strzelec/d-ca sekcji (z granatnikiem podwieszanym)
– celowniczy kbkm
– strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
– strzelec/d-ca sekcji (z granatnikiem podwieszanym)
– celowniczy kbkm
– strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy drużyny)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5C-IFV
– dwa karabinki maszynowe

Pluton wsparcia ogniowego

pl wwo.jpg

Pluton wsparcia ogniowego.

Pluton wsparcia liczy 12 żołnierzy i ma 4 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-105 (z działami 105mm). Każdy wóz ma trzyosobową załogę:

– dowódca wozu wsparcia ogniowego
– działonowy wozu wsparcia ogniowego
– kierowca wozu wsparcia ogniowego

Dowódca jednego pojazdu jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca kolejnego jest jego zastępcą.

BATERIA MOŹDZIERZY SAMOBIEŻNYCH

Bateria moździerzy samobieżnych składa się z:
– sekcji dowodzenia
– 2 plutonów ogniowych

Razem bateria liczy 30 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 1 transporter opancerzony CVW-5C-APC
– 4 wozy samobieżne moździerze CVW-5C-SMH

pl.mo-sam.jpg

Pluton ogniowy.

PLUTON SAPERÓW
Zadaniem plutonu saperów jest rozpoznanie saperskie i przygotowanie miejsca desantowania – pluton składa się z 4 drużyn saperów, przy czym dowódca pierwszej drużyny jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca drugiej jego zastępcą.

drsap_mor.jpg

Drużyna saperów przy łodzie motorowej.

Razem pluton liczy 32 żołnierzy i ma na wyposażeniu 4 szybkie łodzie motorowe (bazowane w tylnym doku okrętu desantowego typu LS-300.

KOMPANIA LOGISTYCZNA
Kompania logistyczna służy do zabezpieczenia funkcjonowania zmechanizowanego batalionu piechoty morskiej w miejscu dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem batalionu i jego sprzętu  do miejsca zaokrętowania. Kompania dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania – jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy czy medycy) i zajmuje się obsługa sprzętu i pojazdów na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu.

BATALION PIECHOTY MORSKIEJ

– dowództwo
– 3 kompanie piechoty morskiej
– kompania przeciwpancerna
– pluton rozpoznawczy
– pluton saperów
– kompania logistyczna

KOMPANIA PIECHOTY MORSKIEJ

Kompania zmechanizowana piechoty morskiej składa się z:

– drużyny dowodzenia
– 3 plutonów piechoty morskiej

Razem kompania liczy 126 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

– 2 lekkie moździerze 60mm
– 2 automatyczne granatniki 40mm

Kompania nie posiada własnych pojazdów i jest desantowana za pomocą pojazdów amfibijnych z kompanii transportowej (do desantowania kompanii potrzeba 7 pojazdów amfibijnych) lub za pomocą śmigłowców.

Drużyna dowodzenia

– sekcja dowódcy
– sekcja moździerzy
– sekcja granatników

Drużyna dowodzenia liczy 18 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

– 2 lekkie moździerze 60mm
– 2 automatyczne granatniki 40mm

Jest desantowana jednym pojazdem amfibijnym.

Drużyna dowodzenia

kppm sdow.jpg

Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy kompanii liczy 4 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– pomocnik dowódcy kompanii
– specjalista łączności
– podoficer sanitarny

Sekcja moździerzy

kppm dr60.jpg

Sekcja moździerzy 60mm.

Sekcja moździerzy liczy 7 żołnierzy:

– dowódca sekcji
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny

Sekcja ma na wyposażeniu:

– 2 lekkie moździerze 60mm

Sekcja granatników

kppm drgran.jpg

Sekcja granatników 40mm.

Sekcja granatników liczy 7 żołnierzy:

– dowódca sekcji
– celowniczy granatnika
– pomocnik celowniczego granatnika
– amunicyjny
– celowniczy granatnika
– pomocnik celowniczego granatnika
– amunicyjny

Sekcja ma na wyposażeniu:

– 2 granatniki automatyczne 40mm

Pluton piechoty morskiej

– drużyna dowódcy
– 3 drużyny piechoty morskiej

Razem pluton piechoty morskiej liczy 36 żołnierzy i jest desantowany za pomocą dwóch pojazdów amfibijnych.

Drużyna dowódcy

plpm drd.jpg

Drużyna dowódcy.

Drużyna dowódcy liczy 9 żołnierzy:

– dowódca plutonu
– 2 strzelców wyborowych
– celowniczy ukm
– pomocnik celowniczego ukm
– amunicyjny
– celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
– pomocnik celowniczego działa b.o.
– amunicyjny

Drużyna ma na wyposażeniu:

– uniwersalny karabin maszynowy
– lekkie działo bezodrzutowe
– 2 karabiny wyborowe

Drużyna piechoty morskiej

plpm drp.jpg

Drużyna piechoty morskiej.

Drużyna piechoty morskiej liczy 9 żołnierzy:

– dowódca drużyny

– d-ca sekcji
– celowniczy kbkm
– strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)

– d-ca sekcji
– celowniczy kbkm
– strzelec (pomocnik celowniczego kbkm)
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)

Drużyna ma na wyposażeniu:

– dwa karabinki maszynowe

KOMPANIA PRZECIWPANCERNA

Kompania przeciwpancerna składa się z:

– drużyny dowodzenia
– 3 plutonów przeciwpancernych

Razem kompania liczy 126 żołnierzy i ma na wyposażeniu:

– 18 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych

Kompania nie posiada własnych pojazdów i jest desantowana za pomocą pojazdów amfibijnych z kompanii transportowej (do desantowania kompanii potrzeba 7 pojazdów amfibijnych) lub za pomocą śmigłowców.

Każdy pluton składa się z 3-osobowego dowództwa i 3 drużyn liczących po 11 żołnierzy i 2 wyrzutnie PPK.

drppanc.jpg

Dowództwo plutonu (z lewej) oraz drużyna przeciwpancerna z dwiema wyrzutniami PPK.

PLUTON ROZPOZNAWCZY

Pluton rozpoznawczy składa się z:

– sekcji dowodzenia
– 3 drużyn rozpoznawczych

Razem pluton liczy 41 żołnierzy i ma na wyposażeniu 14 samochodów terenowych UVL-6 (w tym 13 z wkm). Jest desantowany zwykle za pomocą śmigłowców, które przenoszą pojazdy UVL-6 w ładowni (HC-5S) lub na podwieszeniu zewnętrznym (HU-7S).

dplrozp_jeep.jpg

Sekcja dowódcy.

Sekcja dowódcy składa się z 5 żołnierzy i ma dwa samochody UVL-6 (jeden z wkm)

drrozp_jeep.jpg

Drużyna rozpoznawcza.

Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy i dysponuje 4 samochodami terenowymi UVL-6 uzbrojonych wkm-y, a żołnierze mają dwa kbkm, karabin snajperski oraz lekkie działo bezodrzutowe.

PLUTON SAPERÓW

Zadaniem plutonu saperów jest rozpoznanie saperskie i przygotowanie miejsca desantowania – pluton składa się z 4 drużyn saperów, przy czym dowódca pierwszej drużyny jest jednocześnie dowódcą plutonu, a dowódca drugiej jego zastępcą.

drsap_mor.jpg

Drużyna saperów przy łodzie motorowej.

Razem pluton liczy 32 żołnierzy i ma na wyposażeniu 4 szybkie łodzie motorowe.

KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna służy do zabezpieczenia funkcjonowania batalionu piechoty morskiej w miejscu dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem batalionu i jego sprzętu w czasie przebywania na lądzie i do miejsca zaokrętowania. Kompania dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania – jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy czy medycy) i zajmuje się obsługą sprzętu i uzbrojenia na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu czy pojazdów amfibijnych.

DYWIZJON ARTYLERII PIECHOTY MORSKIEJ

– pluton dowodzenia
– 2 baterie moździerzy 120mm
– 2 baterie artyleryjskich wyrzutni rakietowych 105mm
– kompania logistyczna

BATERIA MOŹDZIERZY 120MM

Bateria moździerzy składa się z:

– drużyny dowodzenia
– 2 plutonów ogniowych (po 3 działony moździerzy 120mm)

Razem bateria ma 6 moździerzy 120mm wraz z pojazdami holującymi typu UVM-D i jest desantowana za pomocą barek desantowych lub na pokładach śmigłowców HC-5S – śmigłowiec zabiera na pokład samochód UVM-D, moździerz i 6-osobową obsługę. Moździerze można też przewozić na pokładach pojazdów amfibijnych, które wtedy przewożą również zapas amunicji.

dzialon_m120.jpg

Działon moździerza 120mm

BATERIA WYRZUTNI ARTYLERYJSKICH POCISKÓW RAKIETOWYCH 105MM

Bateria wyrzutni składa się z:

– drużyny dowodzenia
– 2 plutonów ogniowych (po 3 działony wyrzutni 105mm)

Razem bateria ma 6 wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm wraz z pojazdami holującymi typu UVM-D i jest desantowana za pomocą barek desantowych lub na pokładach śmigłowców HC-5S – śmigłowiec zabiera na pokład samochód UVM-D, wyrzutnię i 6-osobową obsługę. Wyrzutnie można też przewozić na pokładach pojazdów amfibijnych, które wtedy przewożą również zapas amunicji.

dzialon_wyrz.rak.jpg

Działon wyrzutni artyleryjskich pocisków rakietowych 105mm

KOMPANIA CZOŁGÓW PIECHOTY MORSKIEJ

– drużyna dowodzenia
– 4 baterie plutony czołgów lekkich
– pluton logistyczny

Kompania jest desantowana za pomocą barek desantowych bazowanych w doku okrętu desantowego LHD-1.

Drużyna dowodzenia liczy 6 żołnierzy i ma 2 czołgi lekkie LT-5 (czołg dowódcy kompanii i czołg jego zastępcy)

dklczl.jpg

Czołgi drużyny dowodzenia

Pluton czołgów liczy 12 żołnierzy i ma 4 czołgi lekkie LT-5 (jednym czołgiem dowodzi dowódca plutonu, a kolejnym jego zastępcą).

plczl.jpg

Pluton czołgów lekkich

Pluton logistyczny

Pluton logistyczny służy do zabezpieczenia funkcjonowania kompanii czołgów w miejscu stałej dyslokacji i podczas ćwiczeń poligonowych oraz zajmuje się transportem kompanii, jej sprzętu i pojazdów w czasie przebywania na lądzie i do miejsca zaokrętowania. Pluton dysponuje samochodami terenowymi i ciężarowymi równych typów (w tym z nadwoziami specjalnymi) i nie jest pododdziałem przeznaczonym do desantowania – jednak część specjalistów jest zaokrętowana na jednostki desantowe (np. mechanicy) i zajmuje się obsługą pojazdów i uzbrojenia na pokładzie oraz może być przewożona na miejsce desantowania za pomocą śmigłowców pokładowych okrętu czy pojazdów amfibijnych.

KOMPANIA TRANSPORTOWA

– drużyna dowodzenia
– 3 plutony pojazdów amfibijnych (po 20 pojazdów)
– pluton logistyczny

Kompania jest przeznaczona do desantowania pododdziałów piechoty morskiej z okrętu lotniczo-desantowego ORB „Jan Leksy” i posiada 60 pojazdów amfibijnych AVLT-2 wraz z ich załogami.

poj.amf.jpg

Pojazd amfibijny AVTL-2 wraz z trzyosobową załogą (kierowca, celowniczy i kierowca)