ETAT – BZ OT typu „B”

BRYGADA ZMECHANIZOWANA
OBRONY TERYTORIALNEJ
TYPU „B”

Brygada zmechanizowana Obrony Terytorialnej typu „B” jest typowym związkiem taktycznym służącym zabezpieczeniu tyłów oraz do ewentualnych działań wewnętrznych. Nie jest wyposażona w czołgi, a posiada tylko bojowe wozy piechoty i transportery opancerzone nieco starszych odmian. Wparcie zapewnia tylko artyleria holowana, jednak ze względu na przewidywane działania poza strukturami dywizyjnymi ma własną obronę przeciwlotniczą w postaci lekkich wyrzutni kierowanych pocisków przeciwlotniczych bliskiego zasięgu na samochodach terenowych

Struktura BZ OT typu B

Brygada zmechanizowana typu „B” ma w swoim składzie:

– DOWÓDZTWO
– KOMPANIĘ DOWODZENIA
– 3 BATALIONY ZMECHANIZOWANE
– DYWIZJON ARTYLERII
– BATALION LOGISTYCZNY
– KOMPANIĘ SAPERÓW

Brygada zmechanizowana dysponuje m.in.:

201 kołowymi bojowymi wozami piechoty CVW-5B-IFV

Kołowy BWP CVW-5B-IFV

24 holowanymi haubicoarmatami 155 mm TH-4-155

24 holowanymi moździerzami 120mm TM-6-120

18 wyrzutniami przeciwlotniczych pocisków kierowanych na podwoziach samochodów terenowych UVL-5-AAM

UVL-5-AAM

Pododdziałami bojowymi brygady są 3 bataliony zmechanizowane i dywizjon artylerii.

BATALION ZMECHANIZOWANY

– kompania dowodzenia
– 4 kompanie zmechanizowane
– kompania wsparcia
– kompania logistyczna

KOMPANIA DOWODZENIA

Kompania dowodzenia składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu rozpoznawczego
– plutonu obrony przeciwlotniczej
– plutonu saperów
– plutonu medycznego

Razem kompania liczy 169 żołnierzy i ma:
– 5 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM
– 10 samochodów ciężarowo-terenowych
– 19 samochodów terenowych
– 6 samochodów terenowych z wyrzutniami plot.
– 2 samochody osobowo-terenowe

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna regulacji ruchu
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 50 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– 3 samochody terenowe
– 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii (wraz z dowództwem) liczy 15 żołnierzy:
– dowódca batalionu
– zastępca dowódcy batalionu
– szef sztabu batalionu
– adiutant dowódcy batalionu
– 2 podoficerów sztabowych
– 2 podoficerów łączności
– 2 radiotelegrafistów
– kierowca transportera opancerzonego
– kierowca samochodu ciężarowego
– kierowca samochodu terenowego
– 2 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66 (pojazd z wyposażeniem sztabowym)
– samochód terenowy
– 2 samochody osobowo-terenowe

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu

Drużyna regulacji ruchu liczy 14 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– 2 strzelców km
– 6 motocyklistów
– 2 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– 6 motocykli UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii
– kancelista
– 3 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego


Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton rozpoznawczy
– sekcja dowódcy
– 3 drużyny rozpoznawcze

Pojazdy plutonu rozpoznawczego

Pluton rozpoznawczy liczy 44 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 11 samochodów terenowych UVL-5

Z lewej sekcja dowódcy, z prawej drużyna rozpoznawcza.

Sekcja dowódcy

Sekcja dowódcy liczy 8 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer sanitarny
– radiotelegrafista
– 2 zwiadowców (obsługują pokłądowe ukm)
– 2 kierowców samochodów terenowych

Sekcja dowódcy ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5 (uzbrojone w ukm)

Drużyna rozpoznawcza

Drużyna rozpoznawcza liczy 12 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– 7 zwiadowców
– 3 kierowców samochodów terenowych

Drużyna rozpoznawcza ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5 (uzbrojony w ukm)
– samochód terenowy UVL-5 (uzbrojony w wkm)
– samochód terenowy UVL-5 (uzbrojony w lekką wyrzutnię PPK)

Pluton saperów

– drużyna dowodzenia
– 3 drużyny saperów

Pluton saperów

Pluton saperów liczy 29 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC (z wyposażeniem saperskim)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe
– samochód terenowy

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowodzenia liczy 8 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– 4 saperów
– 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna dowodzenia ma na wyposażeniu:
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazdy sprzętowe)
– samochód terenowy UVL-5 (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna saperów

Drużyna saperów liczy 7 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– 4 saperów
– kierowca transportera opancerzonego
– strzelec transportera opancerzonego

Drużyna saperów ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzone CVW-5B-APC (w wersji pojazdu saperskiego)

Pluton przeciwlotniczy

– Sekcja dowodzenia
– 3 drużyny przeciwlotnicze

Pluton przeciwlotniczy

Pluton przeciwlotniczy liczy 31 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 6 samochodów terenowych z wyrzutniami plot.
– 4 samochody terenowe

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej drużyna przeciwlotnicza.

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia liczy 4 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– radioperator
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna dowodzenia ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5 (pojazd d-cy plutonu)

Drużyna przeciwlotnicza

Drużyna przeciwlotnicza liczy 9 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– radiooperator
– 2 dowódców wyrzutni
– 2 operatorów wyrzutni
– 3 kierowców samochodów terenowych

Drużyna przeciwlotniczy ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5
– 2 samochody terenowe UVL-5-AA z wyrzutnią lekkich pocisków kierowanych plot.

Pluton medyczny

Pluton medyczny.

Pluton medyczny liczy 15 żołnierzy:
– dowódca plutonu – lekarz
– pomocnik dowódcy plutonu (farmaceuta)
– 4 podoficerów sanitarnych
– 4 sanitariuszy
– 4 kierowców opancerzonych transporterów sanitarnych
– kierowca samochodu ciężarowego

Pluton medyczny ma na wyposażeniu:
– 4 sanitarne transportery opancerzone CVW-5B-AM
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66

KOMPANIA ZMECHANIZOWANA

Kompania zmechanizowana składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 3 plutonów zmechanizowanych

Razem kompania liczy 165 żołnierzy i ma:
– 13 bojowych wozów piechoty CVW-5B-IFV
– 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna moździerzy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 45 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– kołowy bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– 2 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii liczy 13 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– pomocnik dowódcy kompanii
– 2 strzelców wyborowych
– specjalista łączności
– saper
– podoficer sanitarny
– dowódca bojowego wozu piechoty
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty
– kierowca samochodu terenowego
– 2 motocyklistów

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– samochód terenowy UVL-5
– 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna moździerzy

Drużyna moździerzy 60 mm

Drużyna moździerzy liczy 9 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– celowniczy moździerza
– pomocnik celowniczego moździerza 60mm
– amunicyjny
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– trans[porter opancerzony CVW-5B-APC
– 2 lekkie moździerze 60mm

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 12 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– 2 pomocników szefa kompanii
– kancelista
– 4 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazdy bagażowe)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton zmechanizowany
– drużyna dowódcy
– 3 drużyny zmechanizowane

Pojady plutonu zmechanizowanego

Razem pluton zmechanizowany liczy 40 żołnierzy i ma 4 bojowe wozy piechoty CVW-5D-IFV.

Drużyna dowódcy

Drużyna dowodzenia

Drużyna dowódcy liczy 10 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– celowniczy ukm
– pomocnik celowniczego ukm
– celowniczy lekkiego działa bezodrzutowego
– pomocnik celowniczego działa b.o.
– amunicyjny
– sanitariusz
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– uniwersalny karabin maszynowy
– lekkie działo bezodrzutowe

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana

Drużyna zmechanizowana liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– strzelec (lekki granatnik ppanc)
– celowniczy kbkm
– strzelec (z granatnikiem podwieszanym)
– strzelec (lekki granatnik ppanc)
– dowódca bojowego wozu piechoty (zastępca d-cy plutonu)
– działonowy bojowego wozu piechoty
– kierowca bojowego wozu piechoty

Drużyna ma na wyposażeniu:
– bojowy wóz piechoty CVW-5B-IFV
– dwa karabinki maszynowe

KOMPANIA WSPARCIA

Kompania wsparcia składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 2 plutonów moździerzy
– 2 plutonów przeciwpancernych

Razem kompania liczy 181 żołnierzy i ma:
– 23 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 6 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 37 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 3 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-APC
– 6 samochodów ciężarowo-terenowych
– samochód terenowy
– 2 motocykle

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy kompanii liczy 16 żołnierzy:
– dowódca kompanii
– zastępca dowódcy kompanii
– 6 specjalistów kierowania ogniem
– podoficer sanitarny
– 2 strzelców transporterów opancerzonych
– 2 kierowców transporterów opancerzonych
– kierowca samochodu terenowego
– 2 motocyklistów


Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 transportery opancerzone CVW-5B-APC
– samochód terenowy UVL-5
– 2 motocykle terenowe UMT-2

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 10 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocników szefa kompanii
– kancelista
– 3 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazd amunicyjny i pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 11 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 6 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca transportera opancerzonego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton moździerzy
– Sekcja dowodzenia
– 4 działony moździerzy

Sprzęt i pojazdy plutonu moździerzy

Pluton liczy 38 żołnierzy i ma wyposażeniu:
– 5 transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 moździerze 120mm

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej działon moździerza

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia liczy 6 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer ogniowy
– radioperator
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC

Działon moździerza 120mm

Działon moździerza 120 mm

Działon ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– moździerz 120mm

Pluton przeciwpancerny
– Sekcja dowodzenia
– 4 obsługi wyrzutni PPK

Sprzęt i pojazdy plutonu przecipancernego

Pluton liczy 34 żołnierzy i ma wyposażeniu:
– 5 transporterów opancerzonych CVW-5B-APC
– 4 ciężkie wyrzutnie PPK

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej obsługa PPK

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia liczy 6 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer ogniowy
– radioperator
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC

Obsługa wyrzutni PPK

Obsługa wyrzutni PPK

Obsługa wyrzutni PPK liczy 7 żołnierzy:
– dowódca obsługi
– celowniczy wyrzutni PPK
– pomocnik celowniczego
– 2 amunicyjnych
– strzelec transportera opancerzonego
– kierowca transportera opancerzonego

Sekcja ma na wyposażeniu:
– transporter opancerzony CVW-5B-APC
– ciężką wyrzutnię PPK

KOMPANIA LOGISTYCZNA

Kompania logistyczna składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
– plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
– plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
– plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)

DYWIZJON ARTYLERII

– bateria dowodzenia
– 3 baterie armatohaubic
– bateria logistyczna

BATERIA DOWODZENIA

Bateria dowodzenia składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu zabezpieczenia
– plutonu rozpoznawczego

Razem bateria liczy 84 – żołnierzy i ma:
– 12 samochodów ciężarowo-terenowych
– 16 samochodów terenowych

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna medyczna
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna

Pluton dowodzenia liczy 44 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 7 samochodów ciężarowo-terenowych
– 5 samochodów terenowych
– 3 pojazdy sanitarne na bazie samochodu terenowego

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy dywizjonu liczy (wraz dowództwem) 15 żołnierzy:
– dowódca dywizjonu
– zastępca dowódcy dywizjonu
– szef sztabu dywizjonu
– adiutant dowódcy dywizjonu
– 2 podoficerów sztabowych
– 2 podoficerów łączności
– 2 szeregowych-specjalistów łączności
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– 3 kierowców samochodów osobowo-terenowych (pojazdy dyspozycyjne)

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66 (pojazdy z wyposażeniem sztabowym)
– 3 samochody osobowo-terenowe

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna

Drużyna medyczna  liczy 13 żołnierzy:
– dowódca drużyny – lekarz
– pomocnik d-cy drużyny (farmaceuta)
– 3 podoficerów sanitarnych
– 3 sanitariuszy
– 4 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenwe UVL-5-AM (pojazd sanitarny)
– samochód terenowy UVL-5

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowe UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66 (pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 8 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 3 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5 (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Pluton zabezpieczenia
– drużyna dowódcy
– drużyna łączności
– drużyna rozpoznania topograficznego
– drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Pluton zabezpieczenia liczy 42 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 5 samochodów ciężarowo-terenowych
– 8 samochody terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy plutonu zabezpieczenia liczy 8 żołnierzy:
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– podoficer informatyk
– podoficer łączności
– 2 szeregowych-specjalistów
– 2 kierowców samochodu terenowego

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna łączności

Drużyna łączności

Drużyna łączności liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– podoficer informatyk
– 4 podoficerów łączności
– 6 szeregowych-specjalistów
– kierowca transportera opancerzonego
– 2 kierowców samochodów ciężarowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego

Drużyna rozpoznania topograficznego liczy 10 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– 2 podoficerów-specjalistów topografii
– podoficer informatyk
– 2 szeregowych-specjalistów
– 3 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 3 samochody terenowe UVL-5

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego

Drużyna rozpoznania radiolokacyjnego liczy 14 żołnierzy:
– dowódca drużyny
– zastępca dowódcy drużyny
– podoficer informatyk
– 2 dowódców stacji
– 6 specjalistów radiolokacji
– kierowca samochodu terenowego
– 2 kierowców samochodów ciężarowo-terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-66RDR (stacja radiolokacyjna naziemnego rozpoznania)
– samochód terenowy UVL-5

BATERIA ARMATOHAUBIC 155 mm

Bateria armatohaubic składa się z:
– plutonu dowodzenia
– 2 plutonów ogniowych

Razem bateria liczy 148 żołnierzy i ma:
– 8 armato-haubic holowanych 155mm
– 29 samochodów ciężarowo-terenowych
– 8 samochodów terenowych

Pluton dowodzenia
– drużyna dowódcy
– drużyna gospodarcza
– drużyna techniczna
– drużyna amunicyjna

Pluton dowodzenia liczy 36 żołnierzy i ma na wyposażeniu:
– 13 samochodów ciężarowo-terenowych
– 4 samochody terenowe

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy

Drużyna dowódcy baterii liczy 8 żołnierzy:
– dowódca baterii
– zastępca dowódcy baterii
– 2 specjalistów kierowania ogniem
– specjalista łączności
– podoficer sanitarny
– 2 kierowców samochodów terenowych

Drużyna ma na wyposażeniu:
– 2 samochody terenowe UVL-5

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza liczy 8 żołnierzy:
– szef kompanii (dowódca drużyny gospodarczej)
– pomocnik szefa kompanii-kancelista
– 2 kierowców samochodów ciężarowych
– starszy kucharz
– 2 kucharzy
– kucharz-kierowca samochodu ciężarowego

Drużyna gospodarcza ma na wyposażeniu:
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-44 (pojazd szefa kompanii)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-5-66 (pojazd bagażowy)
– samochód ciężarowo-terenowy UVM-6-44 (pojazd kuchni)
– kuchnia polowa

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna

Drużyna techniczna liczy 8 żołnierzy:
– technik kompanii (dowódca drużyny technicznej)
– pomocnik technika kompanii
– 3 mechaników
– 2 mechaników-kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna techniczna ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy (technik kompanii)
– 2 samochody ciężarowo-terenowe UVM-6-66

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna

Drużyna amunicyjna liczy 12 żołnierzy:
– podoficer amunicyjny (dowódca drużyny)
– 2 pomocników podoficera amunicyjnego
– 8 kierowców samochodów ciężarowych
– kierowca samochodu terenowego

Drużyna amunicyjna ma na wyposażeniu:
– samochód terenowy UVL-5
– 8 samochodów ciężarowo-terenowych UVM-6-66

Pluton ogniowy

Pojazdy i sprzęt plutonu ogniowego

Pluton ogniowy liczy 56 żołnierzy i składa się z:
– sekcji dowódcy
– 4 działonów armato-haubic 155mm

Pluton dysponuje:
– 2 samochody terenowe
– 8 samochodów ciężarowych
– 4 armato-haubice holowane 155mm TH-4-155

Po lewej sekcja dowodzenia, po prawej działon armato-haubicy 155mm.

Sekcja dowodzenia

Sekcja dowodzenia  liczy 8 żołnierzy
– dowódca plutonu
– zastępca dowódcy plutonu
– 2 podoficerów ogniowych
– podoficer łączności
– sanitariusz
– 2 kierowców samochodu terenowego

Sekcja dysponuje 2 samochodami terenowymi UVL-5

Działon armatohaubicy

Działon armatohaubicy TH-4-155

Działon armato-haubicy liczy 12 żołnierzy
– działonowy
– celowniczy
– zamkowy
– 2 ładowniczych
– 5 amunicyjnych
– 2 kierowców samochodów ciężarowych

Działon dysponuje:
– armatohaubicą 155mm TH-4-155
– 2 samochodami ciężarowymi UVM-6-66

BATERIA LOGISTYCZNA

Bateria logistyczna składa się z:
– plutonu dowodzenia
– plutonu remontowo-technicznego (ewakuacja i naprawa sprzętu)
– plutonu uzbrojenia (w tym zaopatrzenia w amunicję)
– plutonu MPS (materiałów pędnych i smarów)
– plutonu zaopatrzenia (żywność, umundurowanie itd.)